Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВУКОЗАПИС
   

ЗВУКОЗАПИС

у кримінальному процесі — тех. допоміжний засіб фіксації слідчої дії і допоміж. тех. метод, що застосовується з метою складання протоколів слідчих дій, метод запису пояснень очевидців тощо в процесі проведення операт.-розшукових заходів. У першому випадку застосування 3. відображається у протоколі слідчої дії, в другому — цього не вимагається. При проведенні слідчих дій із застосуванням 3. про це повідомляються усі учасники крим. процесу. Фонограма повинна фіксувати весь хід слідчої дії. Не дозволяється повторення будь-якої частини слідчої дії спеціально для 3. Перед закінченням слідчої дії всім її учасникам повністю відтворюється 3. Зауваження і доповнення, висловлені ними, заносяться на фонограму і до протоколу (ст. 85 Кримінально-процесуального кодексу України). В протоколі вказується про застосування 3. і повідомлення про це учасників слідчої дії, про тех. засоби та умови 3., про відтворення його учасникам слідчої дії та їхні заяви щодо застосування 3.

Відповідні відомості повинні бути і у протоколі суд. засідання, якщо під час розгляду справи застосовувався 3. При проведенні очної ставки 3. поперед, показань її учасників допускається лише після дачі ними показань на очній ставці та їх занесення до протоколу. Застосування 3. забезпечує повноту фіксації показань, допомагає спростуванню необгрунтованих показань з боку обвинуваченого про те, що протокольний запис не відповідає показанням, дає можливість слідчому вести допит зібрано, цілеспрямовано, дисциплінує як слідчого, так і обвинуваченого. Магнітоф. запис дозволяє не тільки встановлювати факт, сторону допиту, а й прослідкувати ступінь переконаності допитуваного. В цьому відношенні особливого значення набуває фіксація за допомогою 3. показань неповнолітніх. Під час пред'явлення учасникам процесу матеріалів справи для ознайомлення після закінчення поперед, розслідування 3. відтворюється обвинуваченому та його захисникові, а іноді й ін. учасникам процесу в разі їх клопотання. Фонограма в запечатаному вигляді зберігається у справі. Вона набуває доказового значення тільки в сукупності з відповідним протоколом слідчої дії як доповнення до нього.

Літ.: Гончаренко В. И. Использование данных естеств. и тех. наук в угол, судопроизводстве. К., 1980; Ложкевич А. А., Макаров А. М., Шаршукский В. А. Звукозапись и фоноскоп, экспертиза на предварит, следствии. М., 1983; Леви А. А., Горинов Ю. А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М., 1983; Андреев И. С, Громович Г. И., Порубов Н. И. Криминалистика. Минск, 1997; Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К., 1999.

Н. I. Клименко.

 

Схожі за змістом слова та фрази