Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОТНИЦЬКІ ПОЛКИ
   

ОХОТНИЦЬКІ ПОЛКИ

— наймані полки в Гетьманщині в ост. чв. 17 — 18 ст. Утворення найманих підрозділів диктувалося потребою гетьм. влади в профес. війську, здатному протистояти зовн. агресії, а також внутр. заворушенням. Перший охотницький полк було сформовано в 1668—69 гетьманом Д. Многогрішним. О. п. поділялися на полки кінноти (компанійські полки) та піхотні (сердюцькі), в які на добровільних (охотницьких) засадах набиралися представники позастанових груп населення і частково чужинці. У кін. 17 — на поч. 18 ст. охотницьке військо налічувало 5 полків піхоти і 5 кінноти заг. чисельністю бл. 10 тис. чол. Від поч. існування воно було професійним і постійним. Мало однотипне озброєння, одяг (барву) і символи (прапори, корогви). Охотницькими частинами командували полковники, призначені гетьманом. Обсяги набору, порядок забезпечення найманців і заміщення старшин, посад регулювалися гетьм. правлінням. Правове оформлення існування і діяльності О. п. на держ. рівні передбачалося Глухівськими статтями 1669. Проти існування війська, безпосередньо підпорядкованого гетьманові, рішуче виступала старшин, верхівка. Вона домагалася скасування О. п. у Конотопських статтях 1672. За правління І. Мазепи офіційний статус О. п. було підтверджено Коломацькими статтями 1687. Згідно з Решетилівськими статтями 1709 і «Рішительними пунктами» гетьмана Д. Апостола 1728 контроль за використанням і обсягами набору до війська здійснювався рос. владою.

З поч. 18 ст. управління О. п. у воєнний час, а також усі кадрові питання перейшли до компетенції рос. органів (Військової та Іноземної колегій, Сенату, Укр. дивізії). На місц. рівні (в адм.-госп. відношенні) О. п. залишалися під юрисдикцією гетьм. правління, Ген. військ, канцелярії та Малорос, колегії. Після поразки гетьмана І. Мазепи у його б-бі за незалежність України кількість О. п. істотно зменшилася. 1728 гетьману Д. Апостолу дозволено було мати лише 3 полки, які 1775 перетворено на регулярні частини рос. армії.

Літ.: Дядиченко В. А. Нариси сусп.-політ, устрою Лівобереж. України кін. XVII - поч. XVIII ст. К., 1959; Сокирко О. Охотницьке військо Лівобереж. Гетьманщини: історія виникнення. «Київ, старовина», 1998, № 4.

О. Г. Сокирко.

 

Схожі за змістом слова та фрази