Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА СЛУЖБА
   

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА

- професійна діяльність з практ. застосування зак-ва та юрид. обслуговування діяльності органів держ. влади і місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій та ін. суб'єктів права держ. і недерж. секторів економіки країни. Виконання завдань і функцій Ю. с. особами, які займають відповідні посади в держ. органах та одержують зарплату за рахунок держ. бюджету, є державною службою. У центр, органах викон. влади, на держ. та ін. підприємствах, в установах, організаціях Ю. с. функціонує, як правило, або у вигляді самост. структурних підрозділів (відділів, департаментів, секторів, бюро, груп тощо) або у вигляді посади юрисконсульта відповід. категорії, що підпорядковується у м-вах — одному із заступників міністра, в ін. центр, органах викон. влади — керівнику органу (або за його рішенням — одному із заступників керівника), на підприємствах, в установах, організаціях — безпосередньо керівнику. Осн. завдання Ю. с: організація прав, роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів зак-ва, ін. нормативних док-тів; активне використання прав, заходів для поліпшення госп. діяльності, боротьби з безгосподарністю, поліпшення екон. показників діяльності підприємств, установ та організацій. З метою виконання цих завдань Ю. с. безпосередньо здійснює такі функції: забезпечує правильність виконання законів та підзакон. актів; бере участь у розробці локальних нормат. актів (наказів, правил внутр. труд, розпорядку, положень про структурні підрозділи, інструкцій тощо), у підготовці та укладенні договорів і контролі за їх виконанням; веде претензійну та позовну роботу; здійснює представництво в органах держ. влади, судах та ін. суб'єктах; слідкує за додержанням норм труд, права; організовує і проводить роботу з підвищення рівня прав, знань працівників і надає їм юрид. консультації. Крім прав, забезпечення внутр. діяльності, до функцій Ю. с. центр, органів викон. влади належить також участь у реалізації держ. політики у відповідній галузі нар. г-ва, вжиття необхід. заходів щодо дотримання і правильного застосування зак-ва, узагальнення практики виконання прав, приписів та підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного зак-ва.

Прав, засади організації та діяльності Ю. с. визначаються Законом України «Про державну службу» (1993), указом Президента України «Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів» від 11.XII 2001, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації (затв. KM України 27.VIII 1995), пост. KM України «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 14.XII 2001, а також ін. нормат.-прав. актами, в т. ч. локальними. Метод, керівництво прав, роботою і діяльністю Ю. с. у соціальній та екон. сферах покладено на Мін'юст України.

Див. також Юридична діяльність, Юридична допомога, Юридична практика, Юридична фірма.

І. М. Проценко, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази