Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
   

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

(пізньолат. rehabilitatio — відновлення, від rе... — префікс, що означає поновлення або повторення, і habilitare — робити спроможним) — сукупність екон., орг., юрид. та ін. заходів, спрямованих на формування чи відновлення фіз., псих., морального стану, розвиток інтелект, рівня і соціальних функцій постраждалих, хворих, малозабезпечених та ін. осіб. Здійснюється щодо осіб, які за типол. характеристиками обмежені в реалізації своїх прав, свобод і виконанні обов'язків, постраждали внаслідок впливу небезпеч. факторів чи середовища або настання небезпечних для життя обставин, опинились у скрутному, несприятливому становищі й тому потребують допомоги для відновлення свого профес. та соціального потенціалу, соціального захисту чи особливих умов виховання. Метою С. р. є залучення соціально вразливих, постраждалих або обмежених у соціальному захисті категорій гр-н до сфери суспільно корисної діяльності, їх адаптація до умов життєдіяльності. Так, С. р. осіб, які постраждали від акту терористичного, проводиться з метою повернений їх до норм, життя (ст. 20 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 2003). В Україні С. р. є складовою і одним з видів соціальної роботи з населенням. Проведення заходів із С. р. покладається на органи викон. влади і місц. самоврядування (у т. ч. органи охорони здоров'я, освіти), а також на громад, і благод. орг-ції. Крим.-викон. кодексом України 2003 передбачено утворення дільниць С. р., в яких тримаються вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та серед, тяжкості, а також засуджені, переведені з дільниці ре-соціалізації (ст. 99). С. р. здійснюється через мережу закладів соціального захисту населення. Види і обсяги С. р. застосовуються залежно від ступеня потреби осіб, щодо яких передбачаються такі заходи. Осн. категоріями гр-н, щодо яких здійснюються заходи С. р., є особи, котрі постраждали внаслідок соціальних, техноген., природ, катастроф, нещас. випадків на в-ві й профес. захворювань тощо, інваліди, особи, які опинились у кризовій життєвій ситуації (малозабезпечені, безпритульні, безробітні та ін.), а також особи, котрі потребують особливих умов виховання, вчинили злочин чи правопорушення, перебувають у місцях позбавлення волі, зловживають алкоголем, вживають наркотики тощо. Осн. види С. р.: медична (в т. ч. лікувальна), оздоровча, фізична, професійна (в т. ч. трудова), освітня, психологічна, психіатрична, педагогічна тощо. Надання послуг і видів С. р. таким особам передбачено Основами законодавства України про охорону здоров'я (1992), Законами «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (1991), «Про охорону праці» (1992), «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатно сті», «Про аварійно-рятувальні служби» (обидва — 1999) тощо. Порядок здійснення заходів С. р. регламентується: Законами «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (всі три — 1991), «Про фізичну культуру і спорт» (1993), «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (1995), «Про благодійництво і благодійницькі організації» (1997), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про психіатричну допомогу», «Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні», «Про позашкільну освіту» (всі три — 2000), «Про соціальну роботу з дітьми і молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про охорону дитинства» (всі три — 2001), «Про боротьбу з тероризмом» (2003), Крим.-викон. кодексом України та ін. прав, актами; Конвенцією МОП про профес. реабілітацію інвалідів 1983, Рекомендаціями МОП щодо профес. реабілітації та працевлаштування інвалідів від І.УІ 1983 тощо.

Див. також Ресоціалізація, Соціальна адаптація осіб, які відбували покарання.

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази