Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТЕЙЛОРИЗМ
   

ТЕЙЛОРИЗМ

— одна з систем організації праці та управління виробництвом на капіталістичному підприємстві. Виникнення Т. пов'язане з діяльністю амер. інженера ф. В. Тейлора (1856— 1915), який в кін. 19 — на поч. 20 ст. розробив і впровадив систему заходів, спрямовану на раціоналізацію праці та виробн. на металургійних з-дах США, виклав її зміст у ряді публікацій. Для Т. характерний підхід до організації праці на основі розчленування і хронометражного вимірювання затрат робочого часу, вироблення най економніших і найпродуктивніших прийомів при виконанні окремих операцій і видів робіт найвправнішими, фізично сильними і кваліфікованими робітниками і встановлення на цій основі жорстких норм виробітку для всієї маси робітників, а також відповідної системи оплати праці. Як зазначав В. І. Ленін, за соціальним змістом Т. являв собою засіб посилення експлуатації робітників, "наукову систему" видавлювання поту, спрямовану на те, "щоб видавлювати з робітника втроє більше праці протягом того самого робочого дня" (Повне зібр. тв., т. 23, с. 18). Разом з тим В. І. Ленін вважав за можливе виявити певні раціональні орг.-тех. елементи в Т. і творчо їх застосувати для поліпшення організації праці в СРСР, враховуючи нові соціальні умови суспільства. З часом притаманні Т. методи і принципи організації праці на підприємствах капіталістичних країн зазнали модернізації під впливом змін у розвитку продуктивних сил та науково-технічної революції.

М. Й. Лозюк.