Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРЕДИТНА СПІЛКА
   

КРЕДИТНА СПІЛКА

- добровільне об'єднання гр-н як одна з форм кооперації у фін.-кред. сфері. Перші кред. кооперативи виникли у 50—60-х pp. 19 ст. у Німеччині. Кооп. кредитування швидко поширилося у багатьох країнах світу. Перше в Україні ощадно-позичкове т-во було засн. 1869 у м. Гадячі (тепер Полт. обл.). Після прийняття в Рос. імперії закону «Про установи дрібного кредиту» (1895) перше кред. т-во виникло теж на Полтавщині. 1904 у структурі м-ва фінансів Росії було утв. управління у справах дрібного кредиту. У наш час найпоширенішою формою кооперації гр-н у фін.-кред. сфері є К. с. (англ. credit union). За даними Всесв. ради кредитних спілок (ВРКС) станом на 1997 вони об'єднували 88 млн. членів у 87 країнах світу. К. с. — особлива форма фін. кооперативу. Принципи її діяльності затв. ВРКС 24.VIII 1984: вони відображають гол. ідеї засновників кред.-кооп. руху і відповідають загальнокооп. засадам. Осн. принципи: 1) дем. структура К. с; 2) відкрите та добровільне членство; 3) дем. контроль: члени спілки мають рівні права в голосуванні (один член — один голос) і в прийнятті рішень, що стосуються діяльності К. с, незалежно від суми їх заощаджень чи вкладів до спілки; 4) відсутність дискримінації; 5) послуги членам спілки; 6) забезпечення фін. стабільності, соціальні цілі; 7) освіта і виховання. Відповідно до Тимчасового положення про кредитні спілки в Україні, затв. Президентом України 20. IX 1993, К. с. — це громад, орг-ція, гол. метою якої є фін. та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаєм. кредитування. Членами спілки можуть бути гр-ни України, іноз. гр-ни, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, досягли 18 років. К. с. може бути утв. у складі не менше 50 осіб, діє на основі статуту і реєструється у порядку, передбаченому для реєстрації громад, орг-цій. Статут К. с. з питань кредитування та розрахунків погоджується з Нац. банком України. Позичковий фонд К. с. утв. за рахунок вступних і членських внесків та використовується для надання позичок членам спілки. Частина доходу спілки розподіляється на вклади її членів пропорційно до внесених коштів. За короткий період у діяльності К. с. України нагромаджено певний досвід, з кожним роком розширюється сфера кред.-кооп. руху, вдосконалюються структура і форми кооп. кредитування. К. с. існують майже в усіх областях, м. Києві та в АР Крим. У червні 1994 вони об'єдналися у Національну асоціацію кредитних спілок України (НАКСУ).

Літ.: Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. М., 1989; Історія кооп. руху. Л., 1995; Пантелеймоненко А. О., Якименко М. А. Сільськогосп. кред. кооперація в Україні: зародження і осн. етапи розвитку. Полтава, 1996; Гончаренко В. Г. Кред. спілки як фін. кооперативи: міжнар. досвід та укр. практика. К., 1997; Кооп. право. К., 1998.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази