Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНВАЛІДИ ВІЙНИ
   

ІНВАЛІДИ ВІЙНИ

— особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (служб, обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у партиз. загонах і з'єднаннях, підп. організаціях і групах та ін. формуваннях, визнаних такими зак-вом України, в районі воєн, дій, на при-фронт. дільницях залізниць, на спорудженні оборон, рубежів, військ.-мор. баз та аеродромів у період громадян, та Вел. Вітчизн. воєн або з участю в бойових діях у мирний час. Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993) до І. в. належать також особи з числа:

1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання ін. обов'язків військ, служби, пов'язаних з перебуванням на фронті в ін. періоди, з ліквідацією наслідків Чорноб. катастрофи, ядер, аварій, ядер, випробувань, з участю у військ, навчаннях із застосуванням ядер, зброї, ін. ураженням ядер, матеріалами;

2) осіб начальницького і рядового складу органів МВС і органів КДБ кол. СРСР, МВС України і СБУ та ін. військ, формувань, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання служб, обов'язків, ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи, ядер, аварій, ядер, випробувань, участі у військ, навчаннях із застосуванням ядер, зброї, ін. уражень ядер, матеріалами;

3) малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів фаш. концтаборів та ін. місць примус, тримання, які визнані інвалідами від заг. захворювання, труд, каліцтва та з ін. причин;

4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи ін. ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій в період Вел. Вітчизн. війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військ, озброєння у повоєн. період, а також під час виконання робіт, пов'язаних із розмінуванням боєприпасів часів Вел. Вітчизн. війни, незалежно від часу їх виконання;

5) осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій громадян, та Вел. Вітчизн. воєн або стали інвалідами від зазначених причин у неповноліт. віці у воєнні та повоєнні роки;

6) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також кол. бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу та ін. осіб, які брали безпосередню участь у бойових операціях по ліквідації ди-верс.-терорист, груп та ін. незакон. формувань на тер. кол. СРСР і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час виконання служб, обов'язків у цих батальйонах, взводах і загонах у період з 22.УІ 1941 по 31.XII 1954;

7) учасників бойових дій на тер. ін. держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних із перебуванням у цих д-вах.

І. в. належать до ветеранів війни. І. в. та прирівняним до них особам надаються пільги і привілеї, зокрема: безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; позачергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів); безплатне позачергове щорічне забезпечення санат.-кур. лікуванням; 100-відсоткова знижка плати за користування житлом (кварт, плата) у межах норм, передбачених чинним зак-вом, за користування комунал. послугами, газом, електроенергією та ін. послугами в межах середніх норм споживання, 100-відсоткова знижка вартості палива, в т. ч. рідк ого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центр, опалення; безплатний проїзд усіма видами міського пасаж, тр-ту, автомоб. тр-том заг. користування в сільс. місцевості, а також залізнич. і вод. тр-том приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (АР Крим) за місцем проживання, позачерговий безплатний кап. ремонт власних жилих будинків, першочерговий поточ. ремонт жилих будинків і квартир; позачергове обслуговування амбулаторно-поліклін. закладами, а також позачергова госпіталізація; позачергове безплатне встановлення кварт, телефонів і позачергове користування всіма послугами зв'язку (абонементна плата за користування кварт, телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів); користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за поперед, місцем роботи; право на щорічне мед. обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів; позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків мед.-соціальної експертизи (праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами зак-ва України про працю і соціальний захист інвалідів); переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації в-ва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій; виплата допомоги у зв'язку з тимчас. непрацездатністю працюючим І. в. у розмірі 100 % серед, зарплати незалежно від стажу роботи; виплата працюючим інвалідам допомоги у зв'язку з тимчас. непрацездатністю до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календ, року, а також допомоги по держ. соціальному страхуванню за весь період перебування у санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і дод. відпусток; використання чергової щоріч. відпустки у зручний для них час, а також одержання дод. відпустки без збереження зар. плати строком до двох тижнів на рік; позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житл. умов, у т. ч. за рахунок житл. площі, що передається м-вами, ін. центр, органами держ. викон. влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місц. рад і держ. адміністрацій; одержання позики на індивід, (кооперативне) житлове буд-во з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п'ятого року після закінчення буд-ва, а також позики на буд-во або придбання дачних будинків та благоустрій сад. ділянок; позачергове право на вступ до житл.-буд. (житлових) кооперативів, кооперативів по буд-ву та експлуатації колект. гаражів, стоянок для трансп. засобів та їх тех. обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивід, буд-ва і садових будинків (гаражі, стоянки для трансп. засобів І. в., які мають мед. показання на забезпечення тр-том, як правило, споруджуються побл. будинків). І. в. І і II груп надається: право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізнич., вод., повітр. або міжміським автомоб. тр-том, а особам, які супроводжують інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), та інвалідам III групи — 50-відсоткова знижка вартості проїзду; позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним керуванням (за наявності мед. показань) у порядку, який визначається КМ України; звільнення від сплати податків, зборів і мита всіх видів та зем. податку; звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються І. в. під гаражі для спец, засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо); позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома (у разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, у порядку і розмірах, встановлених чинним зак-вом); право на позачергове забезпечення прод. товарами поліпшеного асортименту та пром. товарами підвищеного попиту згідно з переліком і нормами, що встановлюються урядом АР Крим, обласними, Київ, та Севастоп. міськими держ. адміністраціями, тощо.

Крім того, І. в. пенсії або щомісячне довічне грош. утримання, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам І групи — у розмірі 400 % мін. пенсії за віком, II групи — 350 % мін. пенсії за віком, III групи — 200 % мін. пенсії за віком (ст. 13 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

Зазначений закон передбачає, що витрати на поховання І. в. та ін. ветеранів війни здійснюються за рахунок коштів держ. бюджету в порядку, що встановлюється КМ України. Могили ветеранів є недоторканними та охороняються законом. Неповага до держ. нагород, пам'ятників, обелісків, братніх могил, могил ветеранів війни карається за законом. Посад, особи і гр-ни, винні у порушенні зак-ва про соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, несуть відповідальність згідно із зак-вом України.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази