Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР
   

КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР

- письм. угода про передачу д-вою в концесію приват. підприємцям, іноз. компанії (фірмі) чи ін. юрид. особі в експлуатацію на певних умовах природ, ресурсів, підприємств, споруд та ін. об'єктів. Укладається між уповноваженим д-вою органом викон. влади — концесієдавцем та концесіонером — фіз. або юрид. особою, яка одержує у строкове платне володіння відповідний об'єкт концесії. У К. д., як правило, зазначаються: сторони договору і строк його дії; об'єкт концесії та порядок і умови його повернення концесієдавцю; умови, розмір і порядок внесення плати за надання концесії; зобов'язання концесієдавця щодо передачі об'єкта концесії і його право на контроль за використанням цього об'єкта; зобов'язання концесіонера щодо належної експлуатації природ, ресурсів, підприємств, споруд та ін. об'єктів концесії, забезпечення цільового використання і охорони земель, екол. безпеки та охорони довкілля; порядок найму роб. сили; умови страхування об'єкта концесії та фін. гарантії сторін; перелік юрид. фактів, за яких неможлива зміна умов К. д. чи його розірвання на вимогу однієї з сторін; права і відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів. За згодою сторін у К. д. може бути передбачено ін. істотні умови. За заг. правилом К. д. укладається на строк не менше 10 та не більше 50 років і вважається чинним з дня підписання його сторонами. Одностор. відмова від виконання договору не допускається, а його дострокове розірвання можливе за погодженням сторін або у суд. порядку, включаючи можливий розгляд спору в міжнар. арбітраж, судах. В Україні правове регулювання договір, відносин концесії держ. та комунал. майна здійснюється на основі відповід. норм Законів «Про режим іноземного інвестування» (1996), «Про концесії» (1999) та ін. актів.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази