Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ
   

ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ

- посад, особа, яка здійснює примус, виконання: рішень, ухвал і постанов судів по цив. справах; вироків, ухвал і постанов судів по крим. справах у частині майнових стягнень; мирових угод, що затверджуються судом; виконавчих написів нотаріальних органів; рішень органів арбітражу в передбаченому законом порядку; рішень третейських судів, комісій по трудових спорах (про майнові стягнення) тощо. До Д. в. належать начальник, заст. начальника, старший держ. виконавець, держ. виконавець районного, міського (міста обл. значення), районного (у місті) відділу держ. викон. служби.

Д. в. призначаються та звільняються з посади начальниками районних, міських (міст обл. значення), районних (у містах) відділів держ. викон. служби відповідних управлінь юстиції; начальники районних, міських, районних (у містах) відділів держ. викон. служби призначаються на посаду та звільняються з посади начальниками Гол. управління юстиції М-ва юстиції України в АР Крим, обласних, Київ, та Севастоп. управлінь юстиції за поданням начальників відділів держ. викон. служби відповідних управлінь юстиції; директор Департаменту держ. викон. служби М-ва юстиції України, начальники відділів держ. викон. служби Гол. управління юстиції М-ва юстиції України в АР Крим, управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються міністром юстиції України. Д. в. є державними службовцями, їм видаються служб, посвідчення єдиного зразка. Під час виконання служб, обов'язків Д. в. носить формений одяг (видається безплатно) і користується правами та виконує обов'язки, передбачені законом. Чисельність Д. в., порядок і норми матеріального забезпечення їх діяльності встановлюються КМ України за поданням Мінюсту.

Згідно з правовим статусом Д. в. до них пред'являються відповідні вимоги. Зокрема, Д. в. може бути тільки гр-нин України, який має юрид. освіту, здатний за своїми особистими і діловими якостями виконувати покладені на нього обов'язки; начальником відділу держ. викон. служби призначається гр-нин з вищою юрид. освітою та зі стажем юрид. роботи не менше 3 років. Д. в. несуть дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому законом. У разі вчинення Д. в. під час виконання служб, обов'язків діяння, що має ознаки злочину чи адм. правопорушення, він підлягає крим. або адм. відповідальності. Шкода, заподіяна держ. виконавцем фіз. чи юрид. особам під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню; дії або бездіяльність Д. в. можуть бути оскаржені до вищестоящої посад, особи або до суду.

Контроль за діяльністю Д. в. здійснюють Мінюст України через Департамент держ. викон. служби, відповідні управління і відділи держ. викон. служби, а також ін. держ. органи в порядку, передбаченому законом.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази