Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
   

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК

(АБ) — вид комерц. банку, кредитна установа. Утворюється у формі акціонерного товариства (АТ) шляхом об'єднання коштів фіз. і юрид. осіб (у т. ч. іноземних) з метою спільної госп. діяльності та одержання прибутку. В Україні порядок створення і діяльність АБ визначається Законами «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу» (всі — 1991). Законодавцем зазначено, що статутний капітал АБ формується лише за рахунок власних коштів акціонерів. Частка будь-кого з акціонерів не повинна перевищувати 35 % статутного фонду банку. Статут, капітал нарощується шляхом емісії і продажу акцій фіз. та юрид. особам, а потім збільшується за рахунок капіталізації прибутку і випуску нових акцій. Статут, фонд АБ утворюється з осн. капіталом, поділеним на визначену кількість акцій однакової номін. вартості. Розмір фонду визначається акціонерами банку, але не може бути менший за розмір, встановлений Національним банком України (НБУ). АБ реєструється НБУ протягом місяця від дня одержання відповідних документів. Діє він на підставі устан. договору та статуту. В статуті фіксуються цілі діяльності банку, розмір та порядок утворення статут, фонду, система управління, склад і компетенція керівних органів. Обов'язково повинні бути такі відомості: види акцій, що випускаються; їхня номін. вартість; співвідношення акцій різних видів; кількість акцій, що купуються засновниками; наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій. АБ є юрид. особою, виступає власником свого майна, має повну госп. самостійність у питаннях вибору форми управління, використання прибутку, відповідає за зобов'язаннями тільки своїм майном, а акціонери відповідають за зобов'язання банку лише в межах належних їм акцій. АБ може мати філіали і представництва на тер. України та за кордоном, але за письм. згодою НБУ. Найвищим органом АБ є заг. збори акціонерів. Проводяться, як правило, раз на рік. Операт. управління і керівництво поточною роботою здійснює правління, яке підзвітне зборам. Контрольні функції та повноваження акціонерів як колект. власника належать спостережній раді банку. Більшість комерц. банків в Україні створено на акціонерних засадах: «Україна», Промін -вестбанк, Укрсоцбанк та ін. о. а. Костюченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази