Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow авін-аги arrow АВТОРИТЕТ
   

АВТОРИТЕТ

(нім. Autoritat, від лат. auetoritas - влада, вплив) - загальновизнаний вплив, що його справляють на переконання і поведінку людей, життя і діяльність суспільства певна особа, група людей чи соціальний інститут завдяки їхнім особливостям чи заслугам. А. буває економічний, правовий, політичний, моральний, науковий та ін. відповідно до форм його вияву в різних сферах суспільного життя. Система А.- необхідна умова розвитку сусп.-істор. практики. В антагоністичному суспільстві А., яким ідеологи експлуататорських класів наділяють осіб, ідеї і установи, що служать їхнім інтересам, грунтується на різних формах примусу, демагогії, обману трудящих. В умовах соціалізму особливого значення набуває моральний А., який визначається сумлінним служінням особи, сусп. інституту інтересам народу, відданістю справі комунізму. Загальновизнаним є А. Рад. держави на міжнар. арені завдяки її послідовній боротьбі за мир і безпеку людства. Для сучас. бурж. філософії характерні дві тенденції у тлумаченні А.: з одного боку - авторитаризм з його вимогою безумовного підкорення А. (фашизм), з другого - нігілізм, заперечення будь-якого А. (анархізм). Розкриваючи об'єктивні умови формування А., марксизм-ленінізм обґрунтовує сутність справжнього А., що виключає некритичне ставлення до осіб і грунтується на об'єктивній оцінці їхньої діяльності.