Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕМСЬКИЙ АКТ 1876
   

ЕМСЬКИЙ АКТ 1876

— таємне розпорядження, підписане 18(30).V 1876 рос. царем Олександром II у м. Емсі (курорт побл. м. Вісбадена в Німеччині) про заборону друку та поширення книжок укр. мовою. Е. а. 1876 називають також «указом Юзефовича», пом. куратора Київ, учбового округу, який надіслав цареві доповідну записку про т. з. українофільський рух, в якому він вбачав «замаскований соціалізм» і «приховане зазіхання на державну єдність Росії». У відповідь на це Е. а. 1876 заборонялося ввезення у межі Рос. імперії без дозволу будь-яких книг і брошур, виданих за кордоном укр. мовою; заборонялося також друкування і видання в імперії ориг. творів і перекладів укр. мовою (крім іс-тор. док-тів і пам'яток, а також творів красного письменства, причому при друкуванні істор. пам'яток було дозволено дотримуватися правопису оригіналу, а в творах худож. л-ри не допускалося жодних відступів від загальновизнаного рос. правопису). Друкування творів красного письменства «на малоруському наріччі» дозволялося тільки після розгляду рукописів у гол. управлінні у справах друку при М-ві внутр. справ. Е. а. 1876 заборонялися також сценічні вистави і виступи укр. мовою і навіть публікація текстів для муз. творів.

На підставі цього акта було закрито укр. громади, припинив діяльність Пд.-Зх. відділ Рос. геогр. т-ва в Києві, заборонено видання газ. «Киевский телеграф», усунено від роботи кількох професорів Київ, ун-ту (М. П. Драгоманова, Ф. К. Вовка, М. І. Зібера) тощо. Е. а. 1876 був виданий усупереч звичайному порядку підготовки нормат.-правових актів: його проект не розглядала ні Держ. рада, ні Рада міністрів.

Е. а. 1876, що доповнював Валуєвський циркуляр 1863, став черговим актом шовініст, політики рос. самодержавства, спрямованої на посилення нац. гноблення укр. народу. В наст, роки реалізація акта супроводжувалася новими репрес. заходами: 24.11(8.111) 1881 заборонено друкування статей, в яких ішлося про необхідність відзначення пам'яті Т. Г. Шевченка, а також про викладання у нар. школах і виголошення церк. проповідей укр. мовою; 16(28).X 1881 — ухвалено заборону друкувати словники укр. мовою, створювати укр. театри і трупи для виконання п'єс укр. мовою; 21.ХІІ 1885 (2.1 1886) і 24.ХІІ 1889 (5.1 1890) — заборонено друкувати укр. твори «кулішівкою»; 30.ІІІ.(11.IV) 1889 — визначено порядок внесення змін до каталогу заборонених укр. творів «злочинного змісту» (каталог складено 1884); 10(22).VIII 1890 та 12(24).VII 1891 — посилено вимоги щодо неухильного дотримання правил рос. правопису під час видання укр. творів; 10(22).І 1892 — заборонено перекладати укр. мовою рос. твори й посилено цензуру щодо укр. л-ри. На поч. 20 ст. було закрито значну частину «Просвіт». Заборонялися укр. клуби та б-ки, «Товариство грамотності». 1914 рос. уряд не дозволив святкувати день народження Т. Г. Шевченка.

Літ.: [Науменко В.] До історії указу 1876 року про заборону укр. письменства. «Україна», 1907, т. 2 (травень); Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. До історії громад, рухів на Україні 1860—1870-х pp. X. —К.. 1930; Хрестоматія з історії Укр. РСР, т. 2. 1861-1917. К., 1961; Гісцева Л. 3. Кайдани на вуста народу. «Україна», 1990, № 46.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази