Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТАРИФНА СТАВКА
   

ТАРИФНА СТАВКА

— норма оплати праці робітника відповідної спеціальності та кваліфікації за одиницю часу. Т. с. можуть бути погодинними та денними і встановлюються здебільшого у грош. формі. В Україні денна Т. с. визначається з розрахунку за 7-годинний робочий день за норм, тривалості робочого часу або, відповідно, за роб. день меншої тривалості при скороченій тривалості роб. часу.

Т. с. встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених зак-вом, ген. та галуз. (регіональними) угодами. Якщо колект. договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити це питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, а в разі його відсутності — з іншим органом, уповноваженим трудовим колективом на представництво його інтересів. В установах та організаціях, які фінансуються за рахунок бюджету, Т. с. встановлюються, як правило, відповід. центр, органами викон. влади. Конкр. розмір Т. с. робітникам встановлюється роботодавцем також з дотриманням норм і гарантій, передбачених зак-вом, ген. та галуз. (регіональними) угодами.

На основі Т. с. робітника 1-го розряду та міжкваліфікац. (міжпосадових) співвідношень розмірів Т. с. (посад, окладів), що встановлюються у розмірах, не нижчих, ніж визначені ген., галуз. (регіональною) угодою, провадиться формування тарифної сітки. Т. с. 1-го розряду, яка визначає мін. оплату найпростішої праці в одиницю часу, є одним з осн. елементів тариф, сітки. Розмір Т. с. ін. розрядів визначається шляхом множення Т. с. 1-го розряду на відповід. тариф, коефіцієнт. Т. с. використовуються також для визначення розміру доплат за працю в умовах, які відхиляються від нормальних (напр., доплат за працю на важких роботах, на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, з особливими природними, геогр. та геол. умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я), доплат за роботу в ніч. час, у надуроч. час за відрядною системою оплати праці тощо.

За Концепцією дальшого реформування оплати праці в Україні (затв. указом Президента України від 25.ХІІ 2000) Ген. угода має визначати мін. розміри Т. с. робітників 1-го розряду за галузями економіки з урахуванням складності й умов робіт, що виконуються, та мін. розмірів доплат і надбавок до Т. с, що мають міжгалуз. характер; у га-луз. угоді повинні передбачатися розміри Т. с. за осн. видами робіт і в-ва, величина Т. с. на кожний з розрядів, внутрішньогалуз. диференціація Т. с. 1-го розряду за підгалузями, видами виробництв і робіт, мін. розмір доплат і надбавок до Т. с, що відображають галуз. специфіку; в колект. договорі повинні визначатися розміри місячних (годинних) Т. с. робітників, які виконують некваліфіковані роботи і не тарифікуються за розрядами, розміри годинних (місячних) Т. с. робітників 1-го розряду, види доплат і надбавок до Т. с. та їх розміри.

І. В. Зуб.

 

Схожі за змістом слова та фрази