Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
   

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ

- торговець цінними паперами, який, крім провадження ін. видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення. І. к. створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю згідно із Законом України «Про господарські товариства» (1991). І. к. випускають інвестиційні сертифікати, які продаються юрид. та (або) фіз. особам, а одержані кошти вкладаються в ін. цінні папери: акції, облігації тощо. Для здійснення діяльності щодо спільного інв естування І. к. зобов'язана заснувати т. з. взаємний фонд, провести реєстрацію інвест. сертифікатів, опублікувати інвестиційну декларацію та інформацію про випуск нею інвест. сертифікатів. Взаємний фонд є філією І. к., він має окремі баланс та поточний рахунок і підлягає держ. реєстрації у встановленому порядку. На баланс цього фонду І. к. може передавати майно у вигляді цін. паперів та об'єктів нерухомості.

І. к. одержує інвест. сертифікати в розмірі, який відповідає вартості майна, переданого компанією у взаємний фонд. Інвест. сертифікати засновників І. к. зберігаються у депозитарії і не можуть пропонуватися на продаж. Для здійснення інвестиційної діяльності І. к. має укласти договори з депозитарієм, який повинен зберігати й обслуговувати придбані компанією цін. папери. Наявність таких договорів з депозитарієм є обов'язковою умовою діяльності І. к. На відміну від інвестиційних фондів І. к. можуть самостійно управляти своїми інвестиціями, зокрема визначати доцільність купівлі-продажу цінних паперів відповід. емітентів. І. к. одержує прибутки від діяльності, пов'язаної із спільним інвестуванням, пропорційно вартості майна, переданого нею у взаємний фонд, якщо інше не передбачено інвест. декларацією. У разі банкрутства І. к. стягнення на майно взаємного фонду може бути накладено тільки після розрахунків з усіма учасниками цього фонду, крім засновників. Літ.: Основи інвест. діяльності. К., 1997.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази