Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУМІСНИЦТВО
   

СУМІСНИЦТВО

— виконання працівником ін. оплачуваної роботи за трудовим договором у вільний від осн. роботи час на тому самому чи на ін. підприємстві, в установі, організації чи в особи фізичної. Осн. ознаками С. є: сумісницька праця у вільний від осн. роботи час і, як правило, за ін. труд, договором, на ін. підприємстві, в установі, організації. Ці ознаки відрізняють С. від суміщення професій (посад): виконання дод. трудових обов'язків при незмінній тривалості роб. часу, що, по суті, означає інтенсифікацію праці. С. передбачає збільшення тривалості робочого часу, оскільки ч. 2 ст. 21 КЗпП України встановлює, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктив. праці шляхом укладення труд, договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях чи у фіз. особи, якщо інше не передбачено зак-вом, колективним договором або угодою сторін. Отже, обмеження працювати за С. можливе, але заг. норми щодо обмеження С. працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності не існує. Проте для працівників держ. підприємств, установ, організацій установлено обмеження роботи за С. Так, Законом України «Про державну службу» (1993) державним службовцям забороняється працювати за С, за винятком наукової, викладацької, творчої діяльності (ст. 16). Забороняється робота за С. службовцям органів прокуратури, крім наукової та пед. діяльності (ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» 1991, з наст, змінами і доп.). Держ. і приватні нотаріуси не можуть працювати за С, крім наук, і викладацької діяльності (ст. 4 Закону України «Про нотаріат» 1993) та в ін. передбачених зак-вом України випадках.

Обмеження роботи за С. можуть запроваджуватися також керівниками держ. підприємств разом з профсп. органами і лише стосовно окр. працівників, зокрема зайнятих на важких роботах, на роботах зі шкідливими і небезпеч. умовами праці, оскільки така дод. робота може призвести до негат. наслідків щодо їхнього здоров'я та безпеки в-ва. Обмежується робота за С. також молодих працівників, які не досягли 18 років, та вагітних жінок. Положенням про умови роботи за С. працівників держ. підприємств, установ, організацій (затв. М-вом праці і соціальної політики України, Мін'юстом України та Мінфіном України 28.УІ 1993) визначені як умови праці за С, так і перелік робіт, які не є С. Це — літ. робота, тех., мед., бух. та ін. експертиза, пед. робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 год. на рік, керівництво аспірантами, проведення консультацій наук, працівниками НДІ, викладачами вищих навч. закладів тощо. Прийняття працівника на роботу за С. здійснюється на заг. підставах, тобто не потрібно згоди власника або уповноваженого ним органу за осн. місцем роботи. Тривалість роботи за С. не може перевищувати 4 годин на день і повного роб. дня у вихідний день. Щодо міс. тривалості роб. часу, то вона не повинна бути більшою половини міс. норми за осн. місцем роботи. Оплата праці сумісників проводиться за фактично виконану роботу і враховується при обчисленні серед, заробітку на всіх місцях роботи за С. Працівники-сумісники мають право на відпустку нарівні з ін. працівниками, тобто відпустка на посаді за С, як і за осн. місцем роботи, є оплачуваною. Припинення труд, відносин за С. здійснюється відповідно до чинного зак-ва, а також у разі прийняття на посаду працівника, який не є сумісником, або коли С. обмежується у зв'язку з особливими умовами та режимом праці без згоди профсп. органу та виплати вихідної допомоги.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази