Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ 1959
   

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ 1959

- міжнар. документ, ухвалений 20.XI 1959 на 14-й сесії ГА ООН. Бере початок від Женевської декларації прав дитини 1924. У 1950 Соціальна комісія (нині Комісія соціального розвитку) Екон. і соціальної ради ООН почала працювати над проектом Декларації. У 1956 Комісія з прав людини взяла за основу поданий Соціальною комісією проект і 1959 завершила його підготовку. Д. п. д. 1959 виходить з осн. положень Статуту ООН про права людини, а також Загальної декларації прав людини 1948. У ст. 25 (п. 2) проголошено , що «материнство і дитинство дають право на особливе піклування та допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні мати однаковий соціальний захист».

Сформульовані у Декларації 10 принципів покликані забезпечити добробут і благополуччя усіх дітей. Вказані в Д. п. д.1959 права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без різниці або дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політ, або ін. переконань, нац. чи соціального походження, майнового стану, народження або ін. обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї (принцип 1). У док-ті зазначено, що законом або ін. засобами дитині належить забезпечити можливості для фіз., розумового, морального і духовного розвитку в умовах свободи й гідності. При прийнятті законів гол. метою має бути якнайкраще забезпечення інтересів дитини (принцип 2).

З народженням дитини їй повинно належати право на ім'я і громадянство (принцип 3). Дитина має користуватися благами соціального забезпечення. їй належить право на здорове зростання і розвиток; з цією метою спеціальний догляд і охорона повинні бути забезпечені як їй, так і її матері, включаючи допологовий і післяпологовий догляд. Дитині має належати право на відповідне харчування, житло, розваги та мед. обслуговування (принцип 4). Д. п. д. 1959 містить і спец, положення щодо захисту прав неповноцінних у фіз., псих, або соціальному розвитку дітей (принцип 5).

Для повного і гармон. розвитку своєї особистості дитина потребує любові і розуміння. Вона повинна, коли це можливо, зростати під піклуванням і відповідальністю своїх батьків і, безперечно, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості. Малолітню дитину не слід, крім випадків, коли є виняткові обставини, розлучати з матір'ю. Сусп-во та органи публіч. влади повинні здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім'ї, і про дітей, що не мають достатніх засоби? для існування (принцип 6).

У Декларації проголошено право дитини на здобуття безплатної і обов'язкової освіти, принаймні початкової, що має сприяти її заг. культур, розвитку, завдяки чому дитина могла б розвинути свої здібності й мислення, стати корисним членом сусп-ва. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими отримують захист і допомогу (принцип 8).

Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації. Вона не може бути об'єктом торгівлі в будь-якій формі. Дитину не повинні приймати на роботу до досягнення належного вікового мінімуму. їй не можна доручати чи дозволяти роботу чи заняття, які були б шкідливими для її здоров'я чи освіти або перешкоджали її фіз., розумовому або моральному розвитку (принцип 9). Дитину потрібно оберігати від практики, яка може заохочувати расову, реліг. або будь-яку ін. форму дискримінації. Вона має виховуватися у дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і заг. братерства (принцип 10).

На розвиток принципів, викладених у Д. п. д. 1959, 29-а сесія ГА ООН 14.ХІІ 1974 проголосила Декларацію про захист жінок і дітей у надзв. умовах та в період збройних конфліктів. З.ХІІ 1986 ГА ООН прийняла Декларацію про соціальні та правові принципи стосовно захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання та їх усиновленні на національному і міжнародному рівнях 1986. 20.ХІ 1989 ГА ООН ухвалила Конвенцію про права дитини.

Літ.: Права людини: Осн. міжнар.-правові док-ти. К., 1989.

Ю. І. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази