Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗРОБІТНІ
   

БЕЗРОБІТНІ

— працездатні гр-ни працез-дат. віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або ін. передбачених чинним законодавством доходів через відсутність відповідної роботи, зареєстровані у держ. службі зайнятості, справді шукають роботу та здатні приступити до праці (ч.І ст.2 Закону України «Про зайнятість населення», 1991). Порядок реєстрації гр-н як Б. встановлено Положенням «Про порядок реєстрації громадян як безробітних, виплати допомоги по безробіттю та про умови надання додаткової матеріальної та ін. допомоги безробітним і членах їхніх сімей», затвердженим KM України 29.IV 1993, та Інструкцією «Про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних державною службою зайнятості», затвердженою М-вом праці України 1.111 1994. Статус Б. надається гр-нину одночасно з призначенням допомоги по безробіттю. Для цього гр-нин повинен наступного дня після закінчення встановленого терміну добору відповідної роботи особисто подати до держ. служби зайнятості письмову заяву та довідку, видану місц. органами держ. викон. влади чи податковою адміністрацією про те, що він не займається підприєм. діяльністю. Особи, яким виплата допомоги по безробіттю може нараховуватися відповідно до підпункту «б» пункту 1 ст. 26 та підпункту «а» пункту 1 ст. 29 Закону «Про зайнятість населення», подають довідку про середню зарплату за ост. місцем роботи. Рішення про надання громадянину статусу Б. з призначенням допомоги по безробіттю приймається керівником держ. служби зайнятості та оформлюється наказом (розпорядженням), номер і дата якого вносяться до картки персонал, обліку гр-нина, який шукає роботу. Згідно зі ст. 2 Закону «Про зайнятість населення» не можуть бути визнані безробітними гр-ни: а) віком до 16 років, за винятком тих, які працювали і були звільнені у зв'язку із змінами в організації в-ва і праці, реорганізацією, перепрофілюванням чи ліквідацією підприємства, установи, організації або скороченням чисельності (штату);

б) які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в т. ч. випускники загальноосв. шкіл, у разі їхньої відмови від проходження профес. підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тим-час. характеру;

в) які відмовилися від двох пропозицій відповідної роботи з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як осіб, що шукають роботу. При цьому вони втрачають право на надання статусу Б. строком на 3 місяці з наступною перереєстрацією;

г) які мають право на пенсію відповідно до законодавства України.

Відповідно до Закону «Про зайнятість населення» гр-нам, визнаним у встановленому порядку Б., виплачується допомога по безробіттю та матеріальна допомога членам їхніх сімей (з урахуванням наявності осіб похил, віку і неповноліт. дітей), які перебувають на їхньому утриманні. Гр-ни, визнані Б., мають також право на отримання без-проц. позики для зайняття під приєм. діяльністю. А. Ю. Бабаскін.