Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow з arrow ЗБИТОК
   

ЗБИТОК

- 1. Дефіцит, перевищення витрат над доходами. 2. Виражений у грошовій формі збиток, заподіяний одній особі (юридичній чи фізичній) протиправними діями іншої (юридичної чи фізичної). Саме в цьому значенні трактується поняття збитку в Законі України "Про туризм", де говориться про право туриста на відшкодування збитку і компенсацію моральної шкоди у випадку невиконання умов договору з боку туроператора чи турагента. Існує два види 3.: 1)реальний - витрати, які юридична чи фізична особа, чиї права порушені, здійснила чи має здійснити для відновлення порушеного права, втрати чи ушкодження його майна; 2) втрачена вигода - доходи, які ця особа отримала б за звичайних умов цивільного обороту, якби її право не було порушене. При цьому 3., заподіяні туристу, підлягають відшкодуванню в повній сумі понад неустойку, встановлену договором. 3. майновий - у випадку понесення його клієнтом під час туру туристська організація компенсує 3. у повному обсязі, встановленому документально або зафіксованому страховими зобов'язаннями (Рекомендаційний законодавчий акт "Про основні принципи співробітництва держав-учасниць СНД в галузі туризму", 1994). 3. моральний - у випадку порушення умов туру, зазначених у ваучері, турист може пред'явити туристській організації позов на відшкодування понесеного збитку і компенсацію за зіпсований відпочинок і 3. моральний (там само).