Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow лів-ліп arrow ЛІКВІДАТОРСТВО
   

ЛІКВІДАТОРСТВО

— крайня права опортуністична течія в РСДРП, яка виникла після поразки першої рос. революції 1905— 07, в умовах наступу реакції. Деморалізовані поразкою революції, меншовики-ліквідатори відступали, ганебно відрікаючись від революц. вимог програми партії, ревізуючи вироблені партією політ, і орг. принципи, домагаючись припинення нелегальної революц. роботи й ліквідації нелегальної марксистської партії пролетаріату, замість якої хотіли створити нову, легальну парламентську робітн. партію на зразок партій Інтернаціоналу 2-го. Викриваючи ліквідаторів, В. І. Ленін дав ясну й чітку характеристику їх як провідників бурж, впливу на пролетаріат, як "діячів столипінської „робітничої" партії" (Повне зібр. творів, т. 20, с. 279) Ліквідаторська течія серед меншовиків намітилась 1907 й виразно виявилась 1908, коли ліквідатори створили за кордоном свій друк. орган "Голос социал-демократа", на сторінках якого лідери меншовизму П. Аксельрод, Ф Дан, Л. Мартов, О. Потресов та ін., які стояли на чолі Л., відкрили шалену кампанію проти РСДРП, проти більшовиків і В. І. Леніна. Незабаром вони почали видавати журн. "Возрождение" в Москві, а потім журн. "Наша заря" в Петербурзі, які стали рупором Л. в Росії. Практично разом з ліквідаторами, хоч і з ін. позицій, виступали проти партії одзовісти і центристи (див. Центризм). В одному таборі з мен-шовиками-ліквідаторами виступали дрібнобурж. націоналістичні партії — Українська соціал-демократична робітнича партія, "Спілка", Бунд. В. І. Ленін, більшовики вели рішучу боротьбу проти Л., за збереження і зміцнення нелегальної партії пролетаріату. V конференція РСДРП (1908) за пропозицією В. І. Леніна засудила Л. як ворожу партії течію й закликала всі парт. орг-ції до найрішу-чішої ідейної й орг. боротьби проти спроб ліквідувати РСДРП. Шоста (Празька) Всеросійська конференція РСДРП (1912) підбила підсумок багаторічної боротьби з Л. і виключила ліквідаторів з партії. Л. відображало кризу меншовизму, відкритий перехід його правого флангу на позиції ліберальної буржуазії. В 1-у світову війну 1914—18 Л. переросло в соціал-шовінізм.

П. М. Шморгун.