Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow імпот-інсп arrow ІНВЕРСІЯ
   

ІНВЕРСІЯ

(лат. inversio — переставляння, перевертання). 1) В мо-вознавстві — зміна звичайного порядку слів у реченні. Метою І. є стилістичне або логічне виділення певного слова чи групи слів. У худож. л-рі І. є засобом посилення виразності мови. Напр., "Оживуть степи, озера, і не верствовії, а вольнії, широкії скрізь шляхи святії простеляться" (Т. Шевченко). 2) В музиці — повторення мотиву або теми у зворотному русі; обернення, зміна напряму висхідних інтервалів на низхідні й навпаки. Застосовувалась у каноні, фузі. В серійній додекафонії І.— один з осн. технічних засобів. 3)В біології — один із типів хромосомних перебудов, що виникає при одночасному розриві хромосоми у двох точках і полягає в повороті внутрішнього її сегмента на 180°. І. наз. парацентричною, якщо інвертована ділянка знаходиться з одного боку від центромери (первинної перетяжки хромосоми), та перицентричною, якщо інвертована ділянка включає і центромеру. І, утруднюють обмін між гомологічними (парними) хромосомами, чим зменшують частоту рекомбінацій генів і тому мають деяке значення в заг. еволюції видів. 4) В математиці — 1) Точкове перетворення площини відносно заданого в ній кола з центром у точці О і радіусом R. Кожній точці А, відмінній від точки О, ставиться у відповідність така точка променя OA, що OA • OA1 = R2 (мал.). Точка О наз. центром, або полюсом, І., величина R2 — степенем І. Аналогічно визначається І. в просторі відносно сфери. 2) Порушення нормального порядку двох елементів у перестановці незалежно від того, стоять ці елементи поряд чи ні. Так, у перестановці cbad елементи с і b, с і а, b і а утворюють І., якщо їхнім нормальним порядком вважати abсd.

Інверсія - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази