Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
   

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

— розділ математичної статистики, який охоплює побудову й опис регресійних залежностей на базі статистичних даних (див. Регресія в теорії імовірностей та математичній статистиці). Найтиповішими задачами Р. а. є: визначення виду функції регресії; оцінка невідомих параметрів цієї функції та дослідження властивостей оцінок; перевірка гіпотези про те, що задана функція є функцією регресії однієї випадкової величини на іншу. В Р. а. широко використовують найменших квадратів метод і його модифікації, метод макс. правдоподібності та метод т. з. довірчих інтервалів. Особливо детально розроблено методи статистичного визначення коеф. лінійної і поліномінальної регресії та методи кореляційного аналізу. Р. а.— один з найпоширеніших методів дослідження залежностей в економіці, фізиці, теорії вимірювань, сільському г-ві, біології тощо. Його використовують, напр., при визначенні за результатами спостережень залежності врожаю від кількості добрив, визначенні дії каталізатора на швидкість хім. реакції та ін.

Літ.: Смирнов Н. В., Дунин-Барковский И. В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. М., 1969; Енциклопедія кібернетики, т. 2. К.. 1973; Крамер Г. Математические методы статистики. Пер. с англ. М., 1975; Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. Пер. с англ. М., 1980.

А. Я. Дороговцев.

 

Схожі за змістом слова та фрази