Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИСКОНСУЛЬТ
   

ЮРИСКОНСУЛЬТ

[лат. juris consultus (juris-consultus) — правознавець] — працівник юридичної служби, службова особа держ. і недерж. підприємства, установи чи організації, на яку покладається проведення прав, роботи. Ю., зокрема, в межах своїх повноважень здійснює контроль за законністю наказів і розпоряджень адміністрації; бере участь у складанні проектів договорів та угод, що укладаються з юрид. або фіз. особами; надає правову допомогу працівникам свого підприємства, організації чи установи; веде в судах заг. юрисдикції та госп. судах справи, по яких підприємство (організація, установа) є позивачем або відповідачем; візує окр. ділові док-ти та ін. Ю. можуть бути, як правило, особи, котрі мають вищу юрид. освіту. Завдання, функції, права, обов'язки та відповідальність Ю. визначаються положенням про юрид. відділ (бюро) відповід. м-ва або відомства, посад, інструкціями тощо. Зазвичай Ю. підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства, організації чи установи. В організацій, де існує як самост. структурний підрозділ юрид. відділ (сектор, бюро) або є посади гол. (старшого) Ю., Ю. підпорядковується нач. (завідувачу) юрид. відділу (сектору, бюро), гол. (старшому) Ю. У питаннях методики проведення прав, роботи Ю. керується вказівками юрид. відділу, юрид. служби вищої організації, відповід. метод.

рекомендаціями М-ва юстиції України та ін.

Див. також Юридична фірма, Юрист.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази