Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС
   

ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС

Землі, співвідношення між надходженням і витратами енергії на земній

поверхні та в атмосфері Землі. Осн. джерелом енергії для більшості фіз., хім. і біол. процесів в атмосфері, гідросфері та верх, шарах літосфери є сонячна радіація. Тому розподіл і співвідношення складових Т. б. характеризують її перетворення в цих оболонках. Т. б. являє собою окремий випадок формулювання закону збереження енергії (див. Збереження закони). Т. б. земної поверхні може бути виражений таким рівнянням: R + Р + Fо +LE = 0, де R — радіаційний баланс, Р — турбулентний потік тепла між земною поверхнею й атмосферою, Fо — потік тепла між земною поверхнею і глибшими шарами літосфери та гідросфери, LЕ — витрати тепла на випаровування (дорівнюють добутку маси випаруваної води Е на теплоту випаровування L). Рівняння Т. б. атмосфери Ra + Lr + Р + Fa = ΔW, де Ra — радіаційний баланс атмосфери, Lr — надходження і витрати тепла при фазових перетвореннях води в атмосфері (де r— сума опадів), Р — надходження або витрати тепла, які зумовлені теплообміном атмосфери а земною поверхнею, Fа — надходження або витрати тепла, зумовлені теплообміном через вертикальні стінки стовпа, який пов'язаний з впорядкованими рухами атмосфери і макротурбулентністю, ΔW— зміна вмісту тепла всередині вертикального стовпа атмосфери. Дані про Т. б. використовують при розробці проблем кліматології, гідрології, океанології, дослідженнях у галузі фізіології рослин, вивченні теплового режиму живих організмів та закономірностей геогр. зональності тощо.

М. І. Будико.

тепловий баланс - leksika.com.uaтепловий баланс - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази