Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОДЕКС ФЕОДОСІЯ
   

КОДЕКС ФЕОДОСІЯ

(Codex Theodosianus) -пам'ятка права Східної Римської імперії (Візантії), перший з пізньорим. кодексів. Отримав назву від імені імператора Феодосія II, за вказівкою якого був укладений спец, комісією з чиновників та юристів. К. Ф. опубліковано 15.11 438 для Сх. Рим. імперії, а з 1.1 439 він набув чинності для усієї Рим. імперії. Включає розташовані у хронол. порядку понад 3 тис. скорочених і перероблених розпоряджень (конституцій) рим. імператорів, починаючи з Константина І (від 312) і до поч. 5 ст. Кодекс складається з 16 книг, поділених на титули (глави). Книга 1 присвячена джерелам права, кн. 2—5 — приват, праву, кн. 6—15 — публіч. праву (зокрема, кн. 9 — крим. праву, кн. 10—11 — фінансам, кн. 12—15 — управлінню містами), кн. 16 — справам церкви. У К. Ф. дістали відображення зміни у соціаль-но-екон. і політ, житті Рим. імперії, які зумовили становлення феод, від носин, зокрема зростання великого землеволодіння нового типу, розвиток колонату, варваризацію армії і державного управління. Водночас до К. Ф. увійшли норми, які охороняли основи рабовласн. д-ви. Кодекс містить також інформацію про сусп. і держ. лад, право пізнього періоду Рим.

імперії, правові норми й звичаї народів, які населяли її територію, передусім греків. У Сх. Рим. імперії кодекс був чинним до Юс-тиніана І, однак на Заході імперії його рецепі-ювали (див. Рецепція права), тому він залишався осн. джерелом пізнання римського права до 12 ст. До нашого часу К. Ф. дійшов не в повному обсязі (кн. 1—6 і 11 збереглися лише

у фрагментах).

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази