Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сніж-солон arrow СОЛОВЙОВ
   

СОЛОВЙОВ

Сергій Михайлович [5 (17).V 1820, Москва — 4 (16).Х 1879, там же] — рос. бурж. історик ліберального напряму, член Петерб. АН (з 1872). Н. в сім'ї священика. Закінчив філос. ф-т Моск. ун-ту (1842). В 1847—79 — професор, 1871—77 — ректор Моск. ун-ту. Автор праць "Історія Росії з найдавніших часів" (т. 1—29, 1851 —79; останнє видання — 1959—66), "Історія падіння Польщі" (1863) та ін. С. піддав критичному аналізові дворянську історіографію, зокрема багатотомну "Історію держави Російської" М. М. Карамзіна. Був прихильником порівняльно-історичного методу, прагнув показати історію як єдиний закономірний процес. Проте, виступаючи з ідеалістичних позицій, С. перебільшував роль д-ви, яку вважав надкласовим органом, ідеалізував самодержавство, переоцінював значення геогр. середовища, саме геогр. положенням пояснював відмінність історії Росії від історії країн Зх. Європи. Критеріями виділення гол. етапів рос. історії С. вважав характер д-ви і ступінь європеїзації Росії. С. в основному підтримував антинаук. положення норманської теорії про виникнення Давньорус. д-ви. Вважав, що закріпачення селян було здійснене в загальнодерж. інтересах. Антифеод. виступи нар. мас розглядав як анархічні бунти, спрямовані проти держ. і сусп. ладу. Зокрема, С. негативно оцінював козацтво як типового носія анархічної стихії. Новий період рос. історії С. починав з реформ Петра 1. Ідеалізуючи останнього як виразника інтересів нар. мас, С. розцінював реформи поч. 18 ст. як революцію "зверху". Виправдовував усі загарбницькі дії царизму. В працях "Нарис історії Малоросії до підкорення її царю Олексію Михайловичу" ("Отечественные записки", 1849, № 2), "Гетьман Іван Виговський" ("Отечественные записки", 1859, № 11), "Малоросійське козацтво до Богдана Хмельницького" ("Современник", 1859, № 11) та ін. С. чимало уваги приділив Україні, хоч історію її висвітлював з великодержавницьких позицій. Поряд з правильними характеристиками глибоких соціальних суперечностей між козац. старшиною і рядовим козацтвом зробив ряд хибних висновків. Істор. концепція С. мала значний вплив на бурж. історіографію в Росії. Незважаючи на ідеалістичне пояснення істор. подій, праці С. зберегли наук. і пізнавальне значення, насамперед завдяки наведеному в них багатому фактичному матеріалові.

В. Н. Котов.

Соловйов - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази