Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow восх-вят arrow В'ЯЗКІСТЬ
   

В'ЯЗКІСТЬ

внутрішнє тертя -1) Властивість рідин і газів чинити опір переміщенню однієї їхньої частини відносно іншої. Енергія внутр. мех. рухів, зумовлених В., перетворюється на тепло. Закон в'язкої течії встановив (1687)1. Ньютон: F= ?( ?2- ?1)/(z2 - z1) · S,

де F - тангенціальна (дотична) сила, що викликає зсув шарів рідини (газу); S - площа шару, по якому відбувається зсув; (?2 - ?i) / (z2 - z1) - градієнт швидкості зсуву. Коеф. пропорційності п, який залежить від властивостей досліджуваної речовини, її т-ри і тиску, наз. динамічним коеф. В., або динамічною В. Величина ? = ?/?, де ? - густина речовини, наз. кінематичною В. У Міжнародній системі одиниць (СІ) одиницею динамічної В. є Па o с, а кінематичної - м2/с (у СГС системі одиниць відповідно пуаз і стокс). У газах В. зумовлена перенесенням кількості руху (імпульсу) від одного шару до іншого внаслідок обміну молекулами між ними. В. ідеальних газів пропорційна серед. швидкості молекул, при підвищенні т-ри Т зростає пропорційно vТ. В. зумовлена міжмол. силами взаємодії. В. рідин зростає із збільшенням тиску і зменшується при підвищенні т-ри. Винятком є рідкий гелій, який при т-рі нижчій за 2,172 К переходить у стан надплин-ності, коли В. дорівнює нулеві. В. рідин залежить від хім. структури молекул, а для розчинів ще й від концентрації, тому вимірювання В. застосовують як один з фізико-хімічних методів аналізу.

О. 3. Голик.

2) Властивість твердих тіл необоротно поглинати механічну енергію при пластичному деформуванні. Визначається відношенням роботи деформування до поперечного перерізу або об'єму зразка. Розрізняють В. ударну (див. Ударна в'язкість), статичну(при повільному прикладенні навантаження) і циклічну (під час багаторазового навантаження). В.- важлива характеристика полімерів, металів і сплавів. 3) В. більшості біологічних рідин не підлягає ньютонівському закону в'язкої течії. Це зумовлено вмістом у цих рідинах біополімерів, клітин та субклітинних утворень. В. крові пов'язана з наявністю білків і клітин крові. У людини В. крові в нормі становить 4-5 спз, при патології - змінюється від 1,7 до 22,9 спз, що є діагностичним показником при ряді захворювань. В. цитоплазми визначається структурою субклітинних утворень, що в неї входять, і змінюється в різні періоди клітинного циклу та на різних ділянках клітини. Вимірювання В. біол. рідин провадять шляхом визначення швидкості переміщування гранул при центрифугуванні або швидкості перемішування залізних частинок у магнітному полі. В. біол. рідин ньютонівського типу (напр. ліквора, лімфи й плазми крові) вимірюється за швидкістю затихання коливань в останніх (ультразвукові віскозиметри).

Ю. В. Соколов.

Літ.: Дерягин Б. В. Что такое трение? М., 1963; Руководство по цитологии, т. 1 - 2. М. -Л., 1965-66: Гатчек Э. Вязкость жидкостей. Пер. с англ. М. -Л., 1934.

 

Схожі за змістом слова та фрази