Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТОВАРООБМІННА (БАРТЕРНА) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ОПЕРАЦІЯ
   

ТОВАРООБМІННА (БАРТЕРНА) ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ОПЕРАЦІЯ

- різновид експортно-імпортної операції, що оформляється відповідним договором між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та іноз. суб'єктом господарювання і передбачає збалансований за вартістю та не опосередкований рухом грош. коштів у готівковій або безготівк. формі обмін товарами, роботами і послугами в будь-якому поєднанні. Припускає обмін визначеної кількості одного чи кількох видів товарів на еквівалентну за вартістю кількість ін. товару або видів товарів і не передбачає відповід. грош. розрахунків. Прав, режим таких операцій, повноваження і функції держ. органів щодо контролю за їх здійсненням, а також юрид. відповідальності за порушення даного режиму встановлені Законом України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (1998, з наст, змінами і доп.). Безпосередні Т. (б.) з. о. регулюються т. з. бартерними договорами (контрактами) або угодами зі змішаною формою оплати. їх важливою умовою є оцінка товарів, яка здійснюється для забезпечення еквівалентності обміну, мит. обліку, визначення страх, сум, оцінки претензій, застосування санкцій тощо. Еквівалентним вважається обмін товарами (роботами, послугами) за цінами, що визначаються суб'єктами зовнішньоекон. діяльності України на договір, засадах з урахуванням попиту та пропозицій, а також ін. факторів. У випадках, передбачених зак-вом України, контрактні ціни встановлюються на основі індикативних цін. У бартер, договорі зазначається також заг. вартість товарів, що імпортуються, та заг. вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноз. валюті, віднесеній НБУ до першої групи класифікатора іноз. валют. Суттєве значення мають строки товарообмін, операцій. Відповідно до зак-ва України гранич. строк між експортом товарів за бартер, договором та зустрічним імпортом становить 90 календ, днів. Товари, що імпортуються за бартер, договором, підлягають ввезенню на митну тер. України у строки, зазначені в цьому договорі, але не пізніше 90 календ, днів від дати мит. оформлення товарів, що фактично експортовані, а в разі експорту робіт і послуг — від дати підписання акта або ін. док-та, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. Для деяких видів високоліквідних товарів зак-вом передбачено скороч. строки бартер, операції (до 60 календ, днів від дати оформлення вивізної вантажної мит. декларації). Перевищення заг. або скорочених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартер, договорами, що передбачають вироб. кооперацію, консигнацію, комплексне буд-во, поставку складних тех. виробів, товарів спец, призначення, допускаються за наявності у суб'єкта зовнішньоекон. діяльності України разового індивід, дозволу. Такий дозвіл видається М-вом економіки та європ. інтеграції України в порядку, встановленому КМ. За порушення 90-денного строку ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартер, договором, передбачена санкція — пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % вартості неодержаних товарів (робіт, послуг). Заг. розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру всієї заборгованості. Якщо заборгованість за бартер, договором виникла через обставини непереборної сили або форс-мажору, зазначені строки зупиняються і пеня за їх порушення протягом дії цих обставин не стягується. Настання та закінчення дії обставин неперебор. сили повинні бути підтверджені довідкою уповноваженого держ. офіц. органу, де ці обставини мали місце. Обставини форс-мажору підтверджуються в установленому законом порядку.

Н. О. Саніахметова.

 

Схожі за змістом слова та фрази