Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТВАРИННОГО СВЇТУ
   

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТВАРИННОГО СВЇТУ

— систематиз. сукупність відомостей про геогр. поширення видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристика середовища їх перебування і сучас. госп. використання, а також ін. даних, необхідних для забезпечення охорони та рац. використання твар, світу. Відповідно до Закону України «Про тваринний світ» (1993) та пост. КМ України «Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу» від 15.XI 1994 Д. к. т. с. ведеться на всій тер. України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні. Кадастрові роботи на територіях, що не перебувають під її юрисдикцією, здійснюються відповідно до укладених міжнар. договорів. Д. к. т. с. ведуть за окр. видами (групами видів) тварин із застосуванням єдиної, встановленої для кожної конкр. групи методології та уніфікованих форм звітної кадастрової документації. Організація ведення Д. к. т. с, координація діяльності, пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, а також державний контроль за якістю і вірогідністю даних, що включаються до кадастру, здійснюються М-вом охорони навкол. природ, середовища та ядерної безпеки України. Це ж м-во та його органи на місцях визначають гол. і базові наук, організації та установи, яким доручено ведення Д. к. т. с. та які відповідають за виконання кадастрових робіт щодо окр. видів (груп видів) тварин. Наук, організації та установи, які не залучені до ведення кадастрових робіт, але виконують наук, дослідження, що фінансуються з держ. бюджету або позабюджетних фондів охорони навкол. природ, середовища, зобов'язані надавати одержану під час виконання цих досліджень інформацію наук, організаціям і установам які займаються Д. к. т. с. Користувачі об'єктами твар, світу зобов'язані проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан, характеристики угідь, де перебувають дикі тварини, і подавати цю інформацію базовим організаціям та установам, які ведуть Д. к. т. с. Ведення Д. к. т. с. фінансується за рахунок Держ. бюджету України, бюджету АР Крим, місц. бюджетів та позабюдж. фондів охорони навколишнього природного середовища.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази