Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Є arrow ЄДИНА ТЕОРІЯ ПОЛЯ
   

ЄДИНА ТЕОРІЯ ПОЛЯ

- ідеальна, остаточно не побудована, теоретична схема, яка могла б пояснити всю різноманітність елементарних частинок і полів фізичних як прояви різних властивостей певного єдиного "первинного" поля. Розвиток фізики показує, що багато зовнішньо відмінних явищ мають спільну основу (зв'язок електрики і магнетизму, електромагнітна природа світла, зв'язок енергії і маси тощо). Взаємоперетворюваність елементарних збуджень квантованих полів (фотонів, гравітонів, едектронно-по-зитронних пар тощо) свідчить на користь "спорідненості" полів. Відомо кілька спроб сформулювати Є. т. п. А. Ейнштейн намагався побудувати єдину теорію гравітаційного і електромагн. полів на "геом." основі - шляхом узагальнення створеної ним заг. відносності теорії. Його схема не включала квантових явищ і залишилась нереалізованою. В.-К. Гейзенберг зробив спробу сформулювати квантову теорію поля, поклавши в її основу нелінійне рівняння для т. з. безмасового спінорного поля. Схема Гейзенберга також наштовхнулася на ряд принципових труднощів, проте деякі її ідеї, а також ідея про спонтанне порушення симетрій, виявилися плодотворними для дальшого розвитку квантової теорії поля та для пошуку нових варіантів Є. т. п. Істотним кроком на шляху до створення Є. т. п. є побудова на поч. 70-х років єдиної калібрувальної теорії електромагн. і слабких взаємодій елементарних частинок, яка передбачила існування т. з. нейтральних слабких струмів. Включення до цієї схеми й сильних взаємодій є актуальною проблемою на даному етапі створення єдиної теорії поля.

Літ.: Славнов А. А., Фаддеев Л. Д. Введение в квантовую теорию калибровочных полей. М., 1978: Нелинейная квантовая теория поля. М., 1959; Паули В. Единая теория поля. В кн.: Теоретическая физика 20 века. Пер. с англ. М., 1962; Эйнштейн А. Собрание научных трудов. т. 2. Пер. с англ. М., 1966.

М. П. Рекало.

 

Схожі за змістом слова та фрази