Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow морт-муж arrow МОРФОЛОГІЯ
   

МОРФОЛОГІЯ

(від грец. — вигляд, форма і — вчення)— розділ граматики, граматичне вчення про слово. У М. вивчаються різні аспекти будови слова з погляду залежності його значення від тих морфем, що складають слово. Осн. поняттями у М. є граматична форма, граматичне значення і граматична категорія, а також частини мови. Граматична форма слова — це конкретне слово як носій його граматичного змісту, тобто системи властивих йому граматичних значень. Важливим завданням М. є вивчення форм слів, уживаних у контексті в зв'язках з ін. словами, і змін, що в них відбуваються внаслідок функціонування їх у реченні, тобто словозміни. Словозміна — це система граматичних форм слів, виражених закінченнями. Словозміну інколи наз. М. у вузькому значенні слова.

У М. вивчається будова (морфемний склад) слів та утворення властивих мові типів їх — словотвір, об'єктом дослідження якого є способи утворення слів за допомогою поєднання морфем. Проте питання про місце словотвору залишається не розв'язаним. Те, що він служить для утворення нових слів, які поповнюють словниковий склад мови, дало деяким ученим підставу вважати його розділом лексикології. Інші вважають його окремим розділом мовознавства, проміжним між лексикологією і граматикою. А віднесення його до М. пояснюється тим, що система словотвору нерозривно зв'язана з системою власне морфологічних форм слів. Новоутворені слова набувають форм існуючих у мові слів з властивими їм граматичними значеннями і характерними особливостями словозміни, відповідно до чого диференціюються словотворчі засоби. Граматичні значення — це різноманітні значення граматичних форм, виражені різними мовними засобами. У них відображаються реально існуючі особливості предметів і явищ, позначених словами, напр. кількісні (у значенні числа), а також існуючі між ними різні відношення, напр. значення відмінкових форм. Граматична категорія — це узагальнене поняття, в змісті якого об'єднується ряд споріднених співвідносних граматичних значень. Напр., категорія числа об'єднує значення однини й множини, категорія часу дієслова — граматичні значення минулого, теперішнього і майбутнього часів тощо. Граматичні категорії і способи вираження їх у різних мовах неоднакові. На основі спільності в значенні і в характерних формальних ознаках у мові виділяються великі класи слів, які наз. частинами мови. У М. вивчаються особливості граматичних категорій, властивих частинам мови, способи їх вираження, особливості словозміни та словотвору частин мови. Див. також Синтаксис.

Літ.: Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М., 1972; Курс сучасної української літературної мови, т. 1. К., 1951; Грамматика русского языка, т. 1. М., 1960; Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови, ч. 1. К., 1965; Сучасна українська літературна мова. Морфологія. К., 1969.

К. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази