Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow підд-піра arrow ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ
   

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ

корисних копалин, підземні гірничі роботи — видобування корисних копалин з надр землі. До найпоширенішого способу видобування твердих копалин належить розробка родовища (в шахтах, на рудниках), під час якої агрегатний стан (структура, властивості) корисних копалин (гол. чин. руд чорних і кольорових металів, кам'яного вугілля, солей, вогнетривкої сировини) не змінюється. За таким способом родовище спочатку розкривають — проводять капітальні гірничі виробки, що відкривають доступ з земної поверхні до шахтного (рудникового) поля або його частин. Далі родовище готують до експлуатації — створюють мережу підготовчих і очисних гірничих виробок. Після цього здійснюють очисне виймання корисної копалини (з участю людей або без них, див. Агрегатне виймання вугілля), яке полягає у відокремленні її від масиву і переміщенні до місць навантаження в трансп. засоби. Одночасно вдаються до кріплення гірничих виробок і підтримання робочої зони виробленого простору. Руду і гірські породи відокремлюють від масиву вибуховим (див. Буропідривні роботи, Підривні роботи) і механічним (за допомогою прохідницьких і очисних гірничих комбайнів) способами, а також самообваленням. Переміщують їх самопливом (під дією власної маси по спец. гірничих виробках, жолобах, настилах, трубах), механізованим (напр., скреперами, конвейєрами) або вибуховим способом. Робочу зону виробленого простору підтримують, залишаючи в ньому цілики, зводячи спец. кріпильні споруди, керуючи гірничим тиском тощо. Є понад 200 різновидів систем підземної розробки рудних родовищ: з відкритим очисним простором, з поверховим примусовим обваленням, з магазинуванням корисних копалин, з стелеуступним і ґрунтоуступним вийманням, поверхово-камерні, комбіновані тощо. Вугілля відокремлюють від масиву за допомогою мех. засобів (гірничих комбайнів, стругів, відбійних молотків, механізованих й автоматизованих комплексів та агрегатів), вибухових речовин, рідше — засобів гідромеханізації (див. також Гідрошахта). Системи розробки вугільних пластів розрізняють за довжиною очисного вибою, за напрямом його руху (напр., по простяганню), за взаємним розміщенням, порядком проведення й умовами захисту від гірничого тиску підготовчих і очисних виробок. Ці системи бувають: суцільні — з одночасним веденням очисних і підготовчих робіт у крилі поверху або ярусу; стовпові, за якими всі підготовчі виробки створюють до початку очисних робіт; камерні, якими передбачається обвалення покрівлі після розробки виїмкової ділянки, і комбіновані. Рідше вдаються до П. р. р. зі зміною агрегатного стану корисних копалин, використовуючи бурові свердловини (див., напр., Підземна газифікація вугілля). Іноді підземним (шахтним) способом видобувають високов'язку нафту. В СРСР, зокрема в УРСР, проблеми П. р. р. досліджують у Московському, Ленінградському і Свердловському гірничих ін-тах, у Вугільному науково-дослідному інституті, Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема, Криворізькому гірничорудному інституті та ін. установах. П. р. р. розвинута в США, Канаді, ФРН, Франції, Австралії. Див. також Вугільна промисловість, Залізорудна промисловість, Нафтовидобування.

Літ.: Байконуров О. А. Классификация и выбор методов подземной разработки месторождений. Алма-Ата, 1969; Прогрессивные технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах, ч. 1—2. М., 1979.

С. А. Саратикянц.

 

Схожі за змістом слова та фрази