Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРОМАДЯНСТВО
   

ГРОМАДЯНСТВО

- правова належність особи до д-ви; пост, правовий зв'язок особи з д-вою, що виявляється у їхніх взаємних правах та обов'язках. Термін «Г.» властивий для країн з респ. формою правління. У країнах з монарх, формою правління належність особи до д-ви визначається терміном «підданство». Право на Г. є невід'ємним правом людини, основою її правового статусу в д-ві і сусп-ві. Понятя Г. нерозривно пов'язане з поняттям державності. Кожна суверенна д-ва сама визначає, хто є її громадянином. Це — сфера внутр. компетенції д-ви. Умови набуття і втрати Г., права, свободи та обов'язки гр-н, як правило, встановлюються конституціями держав або ін. актами нац. законодавства. Оскільки кожна д-ва в даній сфері діє самостійно, не виключені колізії законів про Г. різних країн. Це є причиною випадків подвійного громадянства або безгромадянства. Такі колізії можуть бути джерелом міжнар. конфліктів. Для запобігання їм д-вами укладаються двосторонні і багатосторонні договори та угоди з питань Г.

За всієї різноманітності нац. законодавства про Г. йому властиві і заг. риси. Це стосується, зокрема, принципів набуття і втрати Г. Загальними для більшості країн є, наприклад, два осн. способи набуття Г.: а) від народження; б) внаслідок прийняття до Г. — натуралізації. Набуття Г. від народження грунтується на одному з двох принципів: праві крові (jus sanguinis) і праві фунту, або праві народження (jus soli). Право крові означає, що особа набуває Г. батьків незалежно від місця народження; право фунту — що особа набуває Г. д-ви, на території якої народилася, незалежно від Г. батьків. Більшість держав світу дотримуються принципу права крові (Німеччина, Франція, Україна та ін.). Принцип права фунту притаманний законодавству США та латиноамер. держав. Прийняття до Г. (натуралізація) — індивід, акт, що фунтується на добровільному волевиявленні особи. Здійснюється, як правило, з урахуванням умов, передбачених законом (відповідний термін проживання заінтересованої особи на тер. даної д-ви, її майновий стан, родинні зв'язки тощо). Виділяють 4 групи органів, уповноважених вирішувати питання прийняття до Г. у різних д-вах:

а) найвищі органи держ. влади (президент, монарх); б) органи держ. управління — уряд, м-во внутр. справ тощо; в) місцеві органи держ. влади; г) суд. органи.

У деяких країнах існує спрощений порядок набуття Г. відповідними категоріями осіб шляхом реєстрації (здебільшого, коли йдеться про підтвердження свого Г.), усиновлення, вступу у шлюб тощо. Іноді законодавство допускає фупове надання Г. (населенню певної території, переселенцям) у спрощеному порядку.

Що стосується втрати Г., то тут виділяють З осн. форми: а) автоматична втрата Г.;

б) вихід з Г.; в) позбавлення Г. Перша з цих форм зусфічається рідко. Винятком є США, де діє т. з. доктрина свободи експатріації. Якщо ф-нин США натуралізувався за кордоном, він автоматично вфачає американське Г. Вихід з Г. означає його втрату на підставі рішення компетентного держ. органу, що приймається за добров. заявою заінтересованої особи. У деяких випадках законодавством встановлені обмеження на вихід з Г.

Позбавлення Г. містить у собі елемент покарання. На відміну від виходу з Г., воно здійснюється з ініціативи відповідних держ. органів і, як правило, стосовно осіб, причетних до вчинення ворожих дій щодо даної д-ви. Законодавство України позбавлення Г. не передбачає. За законодавством більшості країн Г. означає стабільний і пост, зв'язок д-ви і гр-нина. Цей зв'язок не припиняється і після виїзду гр-нина за кордон. Такі гр-ни користуються правовим захистом з боку відповідної д-ви.

Див. також Громадянство України.

Літ.: Международное право. М., 1994.

Ю. С. Шемшученко, А. П. Таранов.

 

Схожі за змістом слова та фрази