Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow зба-земле arrow ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
   

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА

— в класово антагоністич. суспільстві частина додаткового продукту, створюваного додатковою працею трудівників сільс. г-ва і привласнювана землевласниками. Виникла з появою зем. власності. 3. р. "є та форма, в якій земельна власність економічно реалізується, дає доход" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 25, ч. II, с. 154). За феодалізму 3. р. створювалась кріпаками-селянами; існувала в трьох формах: відробітковій (див. Підробітки), продуктовій, коли селянин повинен був віддавати поміщикові певну кількість хліба, худоби тощо; грошовій, коли селянин сплачував поміщикові частину грошей від проданої продукції. За капіталізму 3. р. являє собою частину додаткової вартості, створеної найманими с.-г. робітниками і привласнюваної землевласником у вигляді абсолютної ренти. Вона є надлишком додаткової вартості над середнім прибутком на вкладений орендарем капітал і виступає у вигляді орендної плати (див. Оренда землі). Отже 3. р. є виявом відносин експлуатації с.-г. робітників землевласниками та орендарями-капіталістами. Диференціальна рента за капіталізму зумовлена монополією на землю як об'єкт господарювання і є наслідком обмеженості земельних площ. Диференціальна 3. р. являє собою надлишок над середнім прибутком, що його одержують г-ва, які перебувають в кращих умовах виробн. порівняно з найгіршими умовами. Існує диференціальна рента І і II. Диференціальна рента І створюється внаслідок вищої ефективності праці, вкладеної в кращі за своєю родючістю землі, або внаслідок різного місцеположення г-ва щодо ринків збуту. Оскільки виникає потреба використовувати не тільки кращі, а й гірші землі, ціна на с.-г. продукцію диктується індивідуальною ціною виробництва на гірших землях, і через те с.-г. продукція, вироблена на середніх і кращих землях або в г-вах, близько розміщених до ринків збуту, дає додатковий прибуток у формі диференціальної ренти І. З метою інтенсифікації с.-г. виробн. здійснюється додаткове вкладення капіталу в одну й ту саму зем. площу, раціоналізація виробн., зниження виробничих витрат, що дає додатковий прибуток. Він являє собою диференціальну ренту II, яку привласнює капіталіст-орендар. Оскільки землевласник також заінтересований одержати частину диференціальної ренти, він скорочує строки орендування землі або підвищує орендну плату. Наслідком цього є втрата орендарем заінтересованості у вкладанні капіталів у землю, у поліпшенні її родючості, що і призводить до хижацького використання зем. ресурсів. Крім цих видів 3. р., за капіталізму існує ще монопольна рента, яка утворюється в результаті продажу с.-г. продуктів за монопольними цінами.

В СРСР, де ліквідовано приватну власність на землю, абсолютної і монопольної ренти не існує, але є диференціальна рента I і II. Диференціальна рента в СРСР утворюється внаслідок різної ефективності праці на неоднакових за родючістю землях або в г-вах, розміщених ближче до ринків збуту. Диференціальна рента II утворюється в г-вах, що досягли мінім. виробничих витрат в результаті інтенсифікації, раціональнішого господарювання, кращого використання землі. Диференціальна рента обох видів становить різницю між індивідуальними виробничими витратами і держ. цінами на с.-г. продукцію або цінами на колг. ринку. Диференціальна рента за соціалізму відрізняється від диференціальної ренти за капіталізму тим, шо вона створюється колективною працею різної продуктивності. Соціалістична д-ва значну частину диференціальної ренти (зокрема, диференціальної 3. р. II) залишає в розпорядженні трудящих селян для поліпшення с.-г. виробн. та підвищення матеріального добробуту колгоспників. Решта її у формі податків та диференціації цін на с.-г. продукцію надходить у розпорядження д-ви і використовується для задоволення загальнонар. потреб. Розподіл диференціальної ренти відображає відносини співдружності робітничого класу і колг. селянства в соціалістич. суспільстві.

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 3. К., 1954; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 4. Капіталізм у сільському господарстві; т. 5. Аграрне питання і "критики Маркса"; Емельянов А. М. Дифференциальная рента в социалистическом сельском хозяйстве. M., 1965.

A. Я. Радченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази