Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН
   

МІЖНАРОДНИЙ СУД ООН

— один з головних органів Організації Об'єднаних Націй. Засн. 1945. Осн. завданням М. с. є розв'язування міжнар. спорів і винесення консультатив. висновківз юрид. питань на запити Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки та (з дозволу Ген. Асамблеї) ін. органів і спеціалізованих установ ООН. Порядок діяльності і склад М. с. визначено Статутом ООН, Статутом М. с. та його регламентом. Усі д-ви — члени ООН є учасниками Статуту М. с. Ним може стати й будь-яка д-ва — не член ООН. До складу М. с. входить 15 членів, яких обирають (роздільно) Ген. Асамблея та Рада Безпеки ООН абсолютною більшістю голосів строком на 9 років. Відповідно до Статуту М. с. кожний обраний суддя повинен відповідати всім поставленим вимогам, зокрема мати визнаний авторитет у галузі міжнар. права. Весь склад суддів у цілому повинен забезпечувати представництво найголовніших форм цивілізації та основних правових систем світу (ст. 2, 9). Кожні 3 роки склад М. с. оновлюється на 4/з- Від СРСР до М. с. обиралися С. Б. Крилов, С. О. Голунський, Ф. І. Кожевников, В. М. Корецький, П. Д. Морозов. М. с. засідає постійно і розв'язує передані йому спори на основі міжнародного права. Сторонами в справах, що їх розглядає М. с, можуть бути лише д-ви. Місцеперебування М. с.— Гаага (Нідерланди).

Літ.: Українська PCP на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1962—1970 pp. К., 1977; Кольяр К..А. Международные организации и учреждения. Пер. с франц. М., 1972.

В. М. Корецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази