Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОДИНИЦІ МІРИ І ВАГИ
   

ОДИНИЦІ МІРИ І ВАГИ

- система офіційно встановлених фіз. величин, прийнятих для кількіс. відображення властивостей об'єктів матеріального світу, яким за визначенням присвоєно числ. значення, що дорівнює одиниці (довжини, відстані, площі, простору, часу, ваги, маси, вартості, кількості, сили, швидкості, потужності, температури, тиску тощо). Нині у більшості держав застосовуються О. м. і в. відповідно до Міжнар. метричної системи мір (1875) та Міжнар. системи одиниць [1960; франц. SI (Systeme international d'uni-tes), укр. СІ].

Згідно з Міжнар. системою одиниць усі одиниці фіз. величин поділяються на: основні (метр, кілограм, секунда, що мають мех. природу; ампер, кельвін, кандела, моль, які використовуються для вимірювання відповідно електричних, магнітних, теплових, світлових величин і величин у галузі фіз. хімії і молекуляр. фізики) і додаткові [радіан, стерадіан і група похідних від них одиниць, що утворюються з дотриманням умови когерентності (лат. cohaerentia — зв'язок, взаємопов'язаність)]. 17 з них мають спец, назви, в т. ч. 15 — за іменами вчених (ом, паскаль, фарада, сіменс та ін.). Для утворення найменувань десяткових кратних і частинних одиниць служать спец, приставки СІ лат. чи грец. походження: деци, кіло, санти, мілі, мікро, нано, піко, дека, гек-то, мега, гіга та ін. Серед одиниць фіз. величин — ампер, беккерель, вольт, ват, грам, година, грей, джоуль, кельвін, кандела, моль, герц, кюрі, секунда, сантиметр, метр, літр, децибел, ньютон, градус за Цельсієм тощо з відповід. приставками та багато ін. Вони застосовуються для вимірювання геометр, величин, мех. величин, параметрів, потоку, витрат, рівня, об'єму речовини, тиску, фіз.-хім. складу і властивостей речовин, температур, і теплофіз. вимірювань, вимірювання часу і частоти, електр., магніт., радіотех. і радіоелектрон. вимірювань, акуст. величин, оптико-фіз. вимірювань, вимірюван ня характеристик іонізуючого випромінювання ядер, констант. О. м. і в. мають як відповідні нац. позначення (скорочення), так і міжнародні: напр., за одиницю маси взято кілограм (укр. позначення — кг, міжнар. — kg); за одиницю поверхні прийнято квадратний метр (укр. — кв. м, або м2, міжнар. — m2), 100 м2 називаються ар (а), 100 ар — гектар (укр. — га, міжнар. — ga), за одиницю об'єму взято кубічний метр (укр. — куб. м, або м3, міжнар. — m3); одиницею місткості для рідких і сипких тіл є стародавній літр (укр. — л, міжнар. — 1), причому скороч. позначення мір можуть ставитися у тексті тільки після числових значень. Назви похідних від осн. одиниць утворюються додаванням приставок, узятих з грец. мови, для кратних мір (мега, дека, гекто) та з лат. мови — для частинних мір (деци, санти, мілі) тощо. Однак ряд назв не охоплюється цією схемою і має власну назву (напр., центнер, тонна). За Конституцією України одиниці ваги, міри і часу встановлюються законами України (ст. 92). Відповідно до ст. 6 Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» (1998) в Україні застосовуються одиниці вимірювань Міжнар. системи одиниць, а також деякі ін. одиниці, прийняті Держстандартом України. Ним же встановлюються назви одиниць вимірювань, що застосовуються в Україні, позначення і правила їх написання. Діє держ. стандарт України (ДСТУ 2681-94), чинний від 1.1 1995. Держстандарт і його тер. органи здійснюють держ. метрологічний нагляд за правильністю вимірювань. Процедура такого контролю регулюється Інструкцією про порядок здійснення держ. метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань, затв. Держстандартом України 17.У 2000. За порушення правил застосування О. м. і в. та засобів вимірювальної техніки передбачено адміністративну (ст. 155, 171, 171і, 172 КпАП України) та крим. відповідальність (ст. 225, 226 КК України).

Див. також Метрична конвенція 1875, Метрологія, Міжнародне бюро мір і ваг.

Літ.: Сидоренко О. Ф. Істор. метрологія Лівобереж. України XVIII ст. К., 1975; Козирський В. Г., Лень А. Є., Шендеровський В. А. Метрична система у часі й просторі. «Вісник Най. академії наук України», 2000, № 1.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази