Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУБСИДІЯ
   

СУБСИДІЯ

(лат. — допомога, підтримка) — вид допомоги, що надається д-вою або відповід. установою окр. юрид. або фіз. особам переважно у грош. формі з метою забезпечення чи відшкодування непередбач. матеріальних втрат внаслідок певних негат. явищ (безробіття, інфляц. процеси, проживання за межею бідності тощо), а також фінансової або ін. підтримки та стимулювання певної діяльності (напр., фундам. науки, перекваліфікації кадрів, малого бізнесу, експорту товарів тощо). Може надаватися з держ. або місцевого бюджетів, спец, фондів великими вироб.-госп. організаціями (напр., для реалізації інновац. проектів), банками та ін. фін. установами. Зазвичай С. мають цільовий характер і надаються для вирішення певних завдань за умов повернення коштів або безповоротно. Досить часто С. пов'язані з системою держ. підтримки пріоритетних напрямів соціально-екон. розвитку країни.

В екон. практиці та зак-ві розрізняють прямі, непрямі та іноз. С. Прямими є адресні С. у вигляді держ. коштів (інвестицій), що безпосередньо надаються господарюючим суб'єктам та ін. організаціям на фінансування капітальних вкладень в економіку, н.-д. робіт, впровадження нової техніки, перепідготовки або підвищення кваліфікації кадрів тощо. До прямих С. належать також безготівкова щоміс. допомога малозабезпеч. гр-нам для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунал. послуг (див. Житлова субсидія). Окр. різновидом прямої С. є відшкодування різниці між встановленою д-вою пільговою відсотковою ставкою і розміром ринк. відсотків за кредитами, що надаються за рахунок держ. бюджету приват. фін.-кред. установам або безпосередньо одержувачам кредитів. Непрямі С. встановлюються у вигляді системи подат., митних та ін. пільг, прискореної амортизації тощо, за допомогою яких здійснюється факт, кредитування екон. суб'єктів на пільг, умовах. Іноз. С. є кошти в нац. або іноз. валюті, що одержані з депозитів зарубіж. держ. органів або міжнар. організацій і не підлягають поверненню. Такі депозити створюються гол. чин. у результаті продажу в даній країні товарів, одержаних відповідно до програм іноз. допомоги, а також виплат у нац. валюті відсотків і поступового погашення поперед, позик від іноз. урядових та міжнар. організацій на розвиток нац. економіки. В Україні умови і порядок надання С. визначаються відповід. нормами бюдж., фін., подат., мит., інвест. та інновац. зак-ва. Сусп. відносини, пов'язані з субсидованими імпорт, операціями, регулюються Законом України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (1998).

Див. також Дотація, Субвенція.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази