Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow харл-хіл arrow ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
   

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

—сукупність галузей промисловості, підприємства яких виробляють

продукти харчування, а також тютюнові вироби, мило й мийні засоби, парфюмерно-косметичну продукцію. До X. п. належать понад 40 галузей і виробництв, серед яких основні: м'ясна промисловість, молочна промисловість, цукрова промисловість, борошномельно-круп'яна промисловість, хлібопекарна промисловість, кондитерська промисловість, макаронна промисловість, олійно-жирова промисловість, рибна промисловість, плодоовочева промисловість, крохмале-патокова промисловість, соляна промисловість, консервна промисловість, спиртова промисловість, виноробна промисловість, пиво-безалкогольна промисловість. В Росії, в т. ч. на Україні, фабрично заводське виробництво харч. продуктів виникло в 2-й пол. 19 ст. і займало значне місце в структурі пром-сті країни. Однак переважали дрібні напівкустарні підприємства. Найбільші підприємства були в цукровій, борошномельній, олійницькій, спиртовій, кондитерській, тютюновій галузях. X. п. було розміщено нерівномірно. Майже вся цукрова й спиртова пром-сть зосереджувалась на Україні і в центрально-чорноземних областях, виробн. кондитерських виробів — гол. чин. у Москві, Петербурзі, Харкові й Одесі, пром. виробн. тваринного масла — в Зх. Сибіру, пн.-зх. губерніях і центр. районах Росії. До 40 % консервів вироблялось на підприємствах Петербурга і Москви. За роки Рад. влади харч. пром-сть СРСР перетворилася на потужну галузь соціалістичної індустрії. Поряд з інтенсивним розвитком старих галузей харчової промисловості створено ряд нових — молочноконсервну, маргаринову, харчових концентратів промисловість тощо. Значно зміцніла сировинна база X. п. Суттєво поліпшилося геогр. розміщення підприємств, створено сотні виробничих і агропром. об'єднань. У 1982 у X. п. країни налічувалося 8513 виробничих і наук.-виробн. об'єднань, комбінатів і підприємств, що перебували на самостійному балансі, в т. ч. на Україні — 1455. На Україні обсяг виробн. продукції галузі збільшився 1982 порівняно з 1970 у 1,4 раза, продуктивність праці — в 1,3 раза, пром. виробничі осн. фонди зросли в 2,1 раза, фондоозброєність промислово-виробничого персоналу — в 2,0 раза. Інтенсифікації і підвищенню ефективності виробн. харч. продуктів значною мірою сприяє дальший розвиток спеціалізації, кооперування і особливо комбінування в X. п. Зміцнюються виробничі зв'язки між с.-г. і пром. підприємствами шляхом поєднання виробн. с.-г. сировини з пром. переробкою її. Набувають дальшого розвитку агропромислові об'єднання, агропромислові комплекси, внаслідок чого ефективніше використовуються техніка, капітальні вкладення, трудові й матеріальні ресурси, ширше застосовуються індустріальні методи виробн. харч. та інших продуктів. Розміщення X. п. раціоналізується розвитком пром-сті в сировинних районах, наближенням сировинної бази до великих пром. центрів в результаті створення спеціалізованих індустріальних баз по виробн. сировини. Дальший розвиток X. п. здійснюється згідно з вимогами, висунутими Продовольчою програмою СРСР на період до 1990 року.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали XXVI з'їзду Комуністичної партії України. К., 1981; Продовольча програма СРСР на період до 1990 року і заходи по її реалізації. Матеріали травневого Пленуму ЦК КПРС 1982 року. К., 1982; Куроченко А. В. Совершенствование показателей экономической эффективности работы предприятий и объединений пищевой промышленности. К., 1980: Экономика пищевой промышленности. М., 1981; Народное хозяйство СССР в 1982 г. Статистический ежегодник. М., 1983; Народне господарство Української РСР у 1982 році. Статистичний щорічник. К., 1983.

Г. П. Жеребкін.

харчова промисловість - leksika.com.uaхарчова промисловість - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази