Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сис-сірія arrow СИСТЕМ ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ
   

СИСТЕМ ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ

—галузь знань, пов'язана з вивченням філософських, науково-технічних і прикладних проблем аналізу й синтезу складних систем довільної природи. Ставить перед собою мету розкрити заг. закономірності в системах, базуючись на аналогічності процесів, які відбуваються у них. С. з. т. досліджує: співвідношення частини й цілого; ефект цілісності; структуру й поведінку (в т. ч. цілеспрямовану) систем; задачі самоорганізації, адаптації, керованості та ін. Згідно з поглядами засновника С. з. т. амер. біолога Л. Берталан-фі (н. 1901), до її теор. частини включають кібернетику, інформації теорію, ігор теорію, теорію рішень, топологію, множин теорію, графів теорію, автоматів теорію, масового обслуговування теорію та ін., а до прикладної — системотехніку, операцій дослідження й інженерну психологію. Конкретний розвиток одержала С. з. т. у вузькому розумінні, яка наз. абстрактною теорією систем (АТС). АТС дає заг. знання про природу та види систем, вводить ряд системних понять, дає змогу здійснювати якісний аналіз систем. Звичайно при дослідженнях йдуть від вищого рівня абстракції до нижчого, напр. від символічного або, інакше, лінгвістичного, до теоретико-множинного, далі до абстрактно-алгебраїчного, топологічного і т. д . Високий ступінь формалізації й абстрагування, властивий АТС, дає змогу пояснити з заг. позицій відомі факти і положення, знайти єдність у системах найрізноманітнішої природи. Виникла С. з. т. у 30-х рр. 20 ст.; активний її розвиток почався в серед. 50-х рр. В США, Японії, СРСР, Польщі, Болгарії та ін. країнах створено н.-д. центри системних досліджень, видаються журнали, щорічники, проводяться з'їзди та конференції. АН СРСР з 1969 видає щорічник "Системные исследования".

Літ.: Исследования по общей теории систем. М., 1969; Енциклопедія кібернетики, т. 2. К., 1973: Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории систем. Пер. с англ. М., 1971.

В. І. Скурихін

 

Схожі за змістом слова та фрази