Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДІОФІЗИКА
   

РАДІОФІЗИКА

— розділ фізики який вивчає основи генерування, випромінювання, поширення, розсіяння, поглинання, приймання, підсилення та перетворення електромагнітних коливань у діапазоні довжин хвиль від наддовгих до оптичних (див. Радіохвилі). Як самостійна галузь науки Р. сформувалась в 20—30 рр. 20 ст. Один з осн. напрямів Р. пов'язаний з проблемою генерування електромагнітних коливань (ЕМК) у досліджуваному діапазоні довжин хвиль. ЕМК з довжинами хвиль, що перевищують 0,1 м, генеруються в колах електричних з лампами електричними та напівпровідниковими приладами, які мають коливальні контури з зосередженими та розгалуженими параметрами. В міліметровому діапазоні довжин хвиль ЕМК збуджуються клістронами, магнетронами, клінотронами та лазерами на вільних електронах (генераторами дифракційного випромінювання). В субміліметровому та оптичному діапазонах найбільш перспективними джерелами випромінювання ЕМК є мазери, лазери. Інші важливі наук. проблеми Р. пов'язані з випромінюванням г прийманням радіохвиль, впливом реального середовища на їх поширення (див. Поширення радіохвиль). Випромінюються ЕМК антенами, відкритими резонаторами, фазова-ними антенними гратками тощо, а передаються на віддаль хвилеводами, квазіоптичними та волоконними системами (див. Волоконна оптика) тощо. На поширення радіохвиль, довжина яких перевищує 0,1 м, великий вплив мають стан іоносфери, шуми космічного походження та ін. Для радіохвиль з меншою довжиною атмосфера є частково прозорою, на іх поширення впливає стан тропосфери. Приймання ЕМК здійснюється з використанням електронних ламп, транзисторів, радіометрів, параметричних підсилювачів (див. Квантові генератори і підсилювачі) тощо. Р. досліджує також взаємодії ЕМК короткохвильового радіодіапазону з носіями струму в різних середовищах. Досягнення сучас. Р. сприяють розвиткові радіотехніки та електроніки. Використання методів Р. для досліджень різноманітних явищ електромагн. природи поклало початок таким самостійним галузям науки, як радіоастрономія, радіоспектроскопія, радіо-океанографія, нелінійна оптика та ін. Відкриття нових явиш в Р. є основою перспективних напрямів фізики. Напр., виявлення вимушеного випромінювання зумовило виникнення квантової електроніки. Великий внесок у розвиток Р. зробили рад. вчені М. Г. Басов, В. О. Котельников, О. М. Прохоров, Р. В. Хохлов, О. Я. Усиков та ін. Дослідження в галузі Р. провадяться в Ін-ті радіотехніки і електроніки АН СРСР, Ін-ті радіофізики і електроніки АН УРСР, Моск. та Київ. університетах та ін. наукових центрах.

В. П. Шестопалов.