Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прол-проті arrow ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ
   

ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ

— єдиний виробничо-госп. комплекс, що складається з пром. підприємств, н.-д., конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних та ін. організацій у масштабі галузі (підгалузі) промисловості, інших сфер матеріального виробництва. До його складу входять також виробничі та наук.-виробничі об'єднання, комбінати. Діяльність П. о. грунтується на поєднанні централізованого планового керівництва з господарською ініціативою його ланок. Утворення П. о. почалося в процесі переходу на дво- і трилан-кову системи управління в галузях пром-сті, особливо після прийняття Загального положення про всесоюзне і республіканське промислове об'єднання (1973). Вони створювалися замість гол. управлінь пром. м-в, діють на основі господарського розрахунку. Осн. видами П. о. є союзні, підпорядковані відповідним м-вам і відомствам СРСР, та республіканські, підпорядковані союзно-респ. і респ. м-вам (відомствам) або в окремих випадках Радам Міністрів союзних республік. їх створюють відповідно до генеральних схем управління галузями. П. о. має самостійний баланс, забезпечує одержання прибутку, необхідного для розрахунків з бюджетом і банками, розвитку об'єднання, утво рення фондів, резервів та ін. цілей, є юридичною особою. П. о. здійснює керівництво підприємствами й орг-ціями, які входять до його складу, та є щодо них вищестоящим органом управління. Щоб підвищити ефективність виробн., П. о. проводить єдину технічну політику, централізує повністю або частково виконання окремих виробничо-госп. функцій, перш за все проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт. Для цього створюють відповідні централізовані фонди й резерви.

Гол. завдання П. о.: розвиток виробн. для найбільш повного задоволення потреб суспільства у певних видах продукції; забезпечення науково-технічного прогресу в галузі (підгалузі); підвищення якості продукції; забезпечення планомірного, пропорційного розвитку всього виробничо-госп. комплексу з метою інтенсифікації виробн. та підвищення його ефективності, досягнення високих екон. показників діяльності: зростання ефективності капіталовкладень, своєчасне введення в дію і повне використання виробничих потужностей; забезпечення дійового соціалістичного змагання та здійснення планів соціального розвитку колективів. Рішення КПРС та Рад. уряду про вдосконалення господарського механізму, прийняті 1979, передбачають дальше поліпшення діяльності П. о. Зокрема, для підвищення їхньої відповідальності за результати господарювання та посилення заінтересованості в ефективнішому використанні матеріальних і фінанс. ресурсів встановлюють стабільні нормативи відрахувань від прибутку (диференційовані за роками), що залишаються у їхньому розпорядженні, а також передбачено удосконалення ін. підойм раціонального господарювання.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали XXVI з'їзду Комуністичної партії України. К., 1981: Совершенствование хозяйственного механизма. M., 1980; Кухаренко В. Д., Михайлов В. 1. Виробничі об'єднання та їх економічні зв'язки. К., 1979; Заставний Ф. Д. Прогнозування розвитку промислових комплексів в Українській PCP. К., 1980; Организация управления промышленным объединением. К., 1980.

В. Ю. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази