Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow руз-ряс arrow РУХ ЗА КОМУНІСТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ
   

РУХ ЗА КОМУНІСТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

— найвища форма соціалістичного змагання трудящих в умовах розгорнутого будівництва комунізму в СРСР. Зародився в колективі трудящих депо Москва-Сортувальна Московсько-Казанської з-ці в ході змагання на честь XXI з'їзду КПРС. Ініціатором руху виступила 1958 комсомольсько молодіжна бригада майстра В. І. Станилевича. Його підхопили трудові колективи підприємств Москви, Ленінграда, України та ін. міст і республік країни. Нова форма соціалістичного змагання поряд з зобов'язаннями по перевиконанню планових показників виробн. передбачала підвищення загальноосв. рівня і профес. майстерності трудящих, розширення їхнього політ. світогляду, виховання комуністичної свідомості. Девізом змагання проголошувалося: "Вчитися працювати і жити по-комуністичному". В привітанні ЦК КПРС учасникам Всесоюзної наради передовиків змагання бригад і ударників комуністич. праці відзначалося, що в цьому змаганні органічно поєднуються боротьба за досягнення на основі найновішої науки і техніки найвищої продуктивності праці й виховання нової людини — господаря своєї країни, який постійно дивиться вперед, дерзає, думає, творить. Пов'язуючи в одне ціле працю, навчання й побут, це змагання впливає на всі сторони життя й діяльності людини, є важливим фактором стирання істотних відмінностей між розумовою і фізичною працею (див. "Правда", 28.V 1960). Спочатку рух мав характер змагання невеликих колективів і окремих робітників за звання бригад і ударників комуністичної праці, а до кінця 1958 за ініціативою трудящих Бакинського вагоноремонтного з-ду ім. Жовтневої революції розгорнулося змагання за звання підприємства комуністичної праці. Рух розгортається під керівництвом парт. органів при активній участі профспілкових і комсомольських орг-цій. Звання колективів і ударників комуністичної праці присвоюються заг. рішенням профспілкових і госп. органів колективам і окремим трудящим, які досягають високих і сталих техніко-екон. показників, суворо дотримуються принципів морального кодексу будівника комунізму, відзначаються високою культурою виробн. У 1982 на Україні в Р. за к. с. до п. брало участь 13,4 млн. чол. З часу його зародження звання ударників комуністичної праці республіки завоювали 6,5 млн. трудящих, 217 748 бригад, 222 417 цехів, дільниць, відділів, ферм, 1431 підприємство, установа і орг-ція України удостоєні звання Колективу комуністичної праці.

В. М. Данюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази