Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА
   

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

(нім. Маrке -клеймо, помітка) — один із засобів ідентифікації товарів або послуг. Позначеннями ідентифікації можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб'єктами права інтелектуальної власності на Т. м. можуть бути фіз. та юрид. особи. Право на певну Т. м. можуть одночасно мати кілька фіз. або юрид. осіб. Набуття прав на Т. м. засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг прав, охорони Т. м. визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття прав на Т. м., яка має міжнар. реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Майн. правами на Т. м. є: право на її використання; виключне право дозволяти її використання; виключне право перешкоджати неправомірному її використанню, у т. ч. забороняти таке використання; ін. майнові права інтелект, власності, встановлені законом. Майн. права та Т. м. є чинними протягом 10 років з дати, наступної за датою подання заявки на Т. м. в установленому законом порядку. Зазнач, строк може бути продовжений щоразу на 10 років у порядку, встановленому законом. Чинність майн. прав на Т. м. припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням Т. м. на загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Чинність майн. прав на Т. м. може бути припинена достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в ін. випадках, передбачених законом. Якщо у зв' язку з достроковим припиненням чинності виключних майн. прав на Т. м. завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на її використання, такі збитки відшкодовуються особою, яка надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи законом. Права на Т. м. визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на Т. м. або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала

Т. м. в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазнач, підготовкою (право поперед, користувача). Право поперед, користувача може передаватися або переходити до ін. особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано Т. м. або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися виключ. правом, що випливає із свідоцтва. Якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено, будь-яка особа має право звернутися до суду (госп. суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва. Прав, охорона Т. м. в Україні здійснюється ЦивК (гл. 44), Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (1993, з наст. змінами і доп.) та ін.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази