Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СІЛЬСЬКА РАДА
   

СІЛЬСЬКА РАДА

— орган місцевого самоврядування, що представляє тер. громаду села і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Є представницьким органом місц. самоврядування. Складається з депутатів, які обираються населенням відповід. території на основі заг., рівного і прямого виб. права шляхом таєм. голосування строком на 4 роки. В межах своїх повноважень С. р.: затверджує регламент ради; утворює і ліквідує викон. к-т, внутр. орг. структури ради, а також обирає відповід. посад, осіб; вирішує ін. орг. питання місц. значення; засновує засоби мас. інформації відповід. ради; приймає програми соціально-екон. та культур, розвитку відповід. адм.-тер. одиниць, цільові програми з ін. питань місц. самоврядування; затверджує місц. бюджет, вносить зміни до нього; встановлює місц. податки і збори; вирішує відповідно до закону питання регулювання зем. відносин; ухвалює рішення з питань адм.-тер. устрою у межах і порядку, визначених зак-вом; затверджує статут громади територіальної та вирішує ін. питання місц. значення. Від імені та в інтересах тер. громади села С. р. здійснює права суб'єкта комунал. власності. Осн. орг.-правовою формою діяльності С. р. є сесія. Викон. органами С. р. є її викон. к-т, відділи, управління та ін. утворювані радою викон. органи. У С. р., що представляють тер. громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповід. тер. громади або С. р. викон. орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції викон. органу ради (крім розпорядження зем. і природ, ресурсами) здійснює сільс. голова. З метою вивчення, поперед, розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, С. р. утворює пост, комісії та тимчас. контр. комісії. Роботу С. р. та її викон. к-ту організовує сільс. голова, якого обирає безпосередньо нас. села і який скликає сесії ради, головує на її пленар. засіданнях, вносить на розгляд ради пропозиції і формує порядок денний сесії, підписує рішення ради, забезпечує їх виконання, керує апаратом ради, представляє її у відносинах з ін. суб'єктами. В межах своїх повноважень С. р. приймає нормат. та ін. акти у формі рішень. С. р. несе відповідальність за свою діяльність перед тер. громадою села, д-вою, юрид. та фіз. особами. С. р. підзвітна, підконтрольна і відповідальна перед тер. громадою села. Прав, статус С. р. визначається Конституцією, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997) та ін. нормат.-прав. актами.

Літ.: Місц. самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку. К.., 2000; Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місц. самоврядування в Україні. Муніцип. право. К., 2001; Муніцип. право України. К., 2001; Смирнова Т. С. Прав, регулювання місц. самоврядування в Україні. К., 2001.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази