Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕФЕРАТ
   

РЕФЕРАТ

(нім. Referat - доповідь, від лат. referre — доповідати, повідомляти) — 1) Стислий виклад змісту наук, праці (дослідження) чи літ. твору в письм. формі або в усній прилюд. доповіді. Містить відомості про тему реферованої роботи, мету та опис методів її досягнення, одержані результати тощо. Може бути опублікований разом з реферованою роботою чи окремо від неї. В ост. випадку Р. містить бібліографію реферованої праці та ін. відомості. Розрізняють P.: анкетний, авторський (автореферат дисертації), аналітичний, оглядовий тощо. У зв'язку зі значним збільшенням кількості наук, праць тепер широко практикується публікація Р. у спец, реферативних журналах або збірниках.

2) Док-т, який відповідно до встановлених вимог є обов'язковою структур, частиною звіту про результати н.-д., досл.-конструктор. і досл.-технол. робіт, а також про підготовку дисертацій, посібників тощо. Має бути стислим, інформативним і містити відомості про обсяг та кількість розділів звіту, кількість додатків (таблиць, ілюстрацій тощо), джерел згідно з переліком посилань, перелік ключових слш та ін. Р. може включати також відомості про мету, об'єкт і методи дослідження, їх результати і новизну, екон. ефективність, ступінь впровадження, взаємозв'язок з ін. роботами, рекомендації щодо використання результатів роботи тощо. Структура і зміст Р. у звіті мають свої особливості залежно від галузі науки і техніки.

3) Окр. обов'язковий док-т інформ. характеру, що подається разом із заявкою на винахід чи корисну модель. Є скороч. викладом змісту опису винаходу або корис. моделі, який містить назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід чи корисна модель, сферу її застосування, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням прогнозованого тех. результату та ін. Порядок оформлення Р. регламентується Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (затв. М-вом освіти і науки України 22.1 2001).

4) Письм. праця на запропоновану або самостійно обрану тему, підготовка якої на основі крит. огляду літ. та ін. джерел відповідно до чинного зак-ва України є обов'язковою умовою участі в конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців, призначення (обрання) суддею, а також вступу до аспірантури і складання канд. іспитів (див. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. КМ України 4.Х 1995; Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затв. КМ України 1 .III 1999).

Літ.: Док-ты и делопроизводство. М., 1991; Корж А. В. Документація праводілової сфери. К., 2002.

В. П. Нагребельний, О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази