Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow крос-куй arrow КРУГООБІГ РЕЧОВИН
   

КРУГООБІГ РЕЧОВИН

на Землі — різноманітні процеси перетворення і переміщення речовин на Землі, що мають відносно циклічний характер. У К. р. беруть участь хім. елементи та їхні сполуки, більш складні асоціації речовин та організми. До процесів К. р. належать, зокрема, випаровування, переміщення і випадання у вигляді опадів води, вивітрювання материнських порід, обмін речовин між глибинними оболонками Землі та її поверхнею, розчинення у воді продуктів руйнування поверхні Землі, переміщення їх у моря й океани, відкладення на дні і утворення осадочних порід. Одним з найважливіших і найгранді-озніших процесів К. р. на Землі є біол. цикл кругообігу, який, проте, щільно пов'язаний з переміщенням і фіз.-хім. перетвореннями речовин у неживій природі. Біол. цикл К. р. складається з процесів утворення органіч. речовини з елементів, що містяться в повітрі, грунті, воді, і наступного розкладу цих речовин, внаслідок якого елементи переходять у мінеральну форму. В біогеохімії звичайно говорять про біол. цикли окремих хім. елементів (вуглецю, азоту, кисню, фосфору, сірки, заліза тощо). Винятково важливе значення для всіх біол. процесів на Землі має кругообіг вуглецю. Величезна його кількість міститься у карбонатах та ін. породах. За рахунок їх розкладу та дихання живих організмів, бродіння, гниття органічних решток, а також спалювання речовин органічного походження атмосфера Землі поповнюється вуглекислим газом (СО2), вуглець якого в процесі фотосинтезу і хемосинтезу асимілюється і входить до складу рослин, а через них переходить в організми тварин. В результаті дихання живих організмів та ін. зазначених вище процесів вуглець вивільнюється і знову переходить у вигляді СО2 в атмосферу або після загибелі організмів відкладається у вигляді вуглецю органічних речовин і продуктів їх перетворення (вапняки, вугілля, нафта, горючі сланці, торф, гумус тощо). Кругообіг вуглецю пов'язаний з кругообігом кисню, який виділяється в атмосферу в процесі фотосинтезу і використовується в процесі дихання всіх організмів та бере участь у процесах руйнування земної поверхні тощо. Азот атмосфери вступає в біол. цикл К. р. завдяки діяльності азотфіксуючих мікроорганізмів та внаслідок його електричного і фотохімічного окислення. Азот входить до складу білків та їхніх похідних. У процесі їх розкладу утворюється аміак, окислення якого за участю нітрифікуючих бактерій приводить до утворення різних сполук, зокрема азотної к-ти і її солей — селітр. Біол. окислення або відновлення азоту веде до утворення аміачних або азотнокислих солей, які використовуються рослинами для побудови важливих органічних сполук. В результаті процесу денітрифікації за участю бактерій утворюється елементарний азот, що повертається в атмосферу.

Важливу роль у процесах біол. К. р. відіграє фосфор, який в організмах входить до складу білків, лецитинів, фітину та ін. сполук. Джерелом фосфору є фосфорити й апатити. Рослинні організми засвоюють його з грунту і водних розчинів. При розкладі органічних решток рослин і тварин фосфор повертається у грунт і після ряду перетворень в ньому може бути знову використаний рослинами.

Рослинні організми залучають в К. р. сірку, що входить до складу амінокислот і білків, маг-н і й, який входить до складу хлорофілу, калій, кальцій, залізо, багато мікроелементів, засвоюючи їх у процесі життєдіяльності і впливаючи на заг. баланс їх на Землі. Великий вплив на К. р. має практична діяльність людини, що приводить до виникнення нових шляхів міграції речовин і енергії, створення нових, раніше не відомих хім. сполук, використання величезних запасів корисних копалин тощо. Глибоке вивчення усієї різноманітності природних і штучних процесів перетворення і К. р. є необхідною передумовою раціонального природокористування (див. також Охорона природи).

Літ.: Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения. М., 1965; Виноградов А. П. Введение в геохимию океана. М., 1967; Перельман А. И. Геохимия биосферы. М., 1973; Биогеохимические циклы в биосфере. Материалы VII Пленума СКОПЕ. Москва, 15—22 ноября. 1974. М., 1976.

К. М. Ситник.

Кругообіг речовин - leksika.com.uaКругообіг речовин - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази