Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow авін-аги arrow АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
   

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

- вид транспорту для перевезення вантажів і пасажирів по безрейкових шляхах. Використовується в усіх галузях нар. г-ва. Здійснює місцеві, міжміські та міжнар. централізовані перевезення пром. та с.-г. вантажів, а також вантажів для торгівлі та будівництва. А. т. тісно пов'язаний з роботою залізничного, авіа-, морського та річкового транспорту; є одним з найбільш поширених засобів сполучення на малу віддаль. Широко застосовується і для транспортування вантажів на далеку віддаль, оперативної їх доставки, зокрема продуктів, що швидко псуються, вантажів, незручних для перевезення ін. видами транспорту. А. т. зародився на поч. 20 ст. У дореволюційній Росії 1913 було 8,8 тис. автомобілів, здебільшого легкових. В СРСР А. т. почав розвиватися швидкими темпами після створення вітчизняної автомобільної промисловості

Постійно підвищується організаційний та тех. рівень А. т. країни. Зростає питома вага централізованих перевезень автотранспортом заг. користування, дедалі ширше впроваджуються перевезення вантажів за погодженим виробничо-трансп. процесом та графіком, засоби автоматизації управління виробничими процесами на підприємствах А. т. тощо. Здійснюється концентрація автопарку у великих спеціалізованих вантажних і пасажирських підприємствах і об'єднаннях, що забезпечує високі темпи зростання продуктивності праці і ефективності використання автотранспортних засобів.

А. т. УРСР розвивається як частина єдиної транспортної мережі СРСР. На Україну припадає (1975) 19,0% загальносоюзних вантажних автомоб. перевезень. Питома вага вантажообороту А. т. республіки у вантажообороті всього транспорту УРСР 1975 становила 7,9% (1940 - 2,1%). Регулярні перевезення пасажирів автобусами організовано (1975) в 379 містах і с-щах міськ. типу, легковими таксомоторами - в 454 населених пунктах. Місткість автобусів зросла за 1966-75 у два рази. За роки десятої п'ятирічки (1976-80) передбачено дальший розвиток А. т. Вантажооборот А. т. СРСР має зрости за цей час приблизно на 42% , у т. ч. автотранспорту заг. користування - на 45%, пасажирооборот автобусного транспорту - на 28% . На Україні передбачено збудувати й реконструювати 18-20 тис. км автошляхів з твердим покриттям. Буде завершено спеціалізацію автотранспортних підприємств на вантажні і пасажирські, зміцнено матеріально-тех. базу, зросте кількість автостанцій, автовокзалів, станцій тех. обслуговування. Серед соціалістичних країн найбільшого розвитку набув А. т. у Чехословаччині, НДР, Польщі, Угорщині. З капіталістичних країн А. т. найрозвинутіший у США, Великобританії, Франції, Італії та Канаді.

Ф. П. Головченко.

автомобільний транспорт

автомобільний транспорт

 

Схожі за змістом слова та фрази