Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
   

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

- незалежний орган, що діє на засадах самоврядування. Є юрид. особою від дня реєстрації у М-ві юстиції України. Палата має статут. Повноваження А. п. У. визначені Законом України «Про аудиторську діяльність» (1993). А. п. У. здійснює сертифікацію і ліцензування суб'єктів, що мають намір займатися аудит діяльністю; затверджує програми підготовки аудиторів, норми й стандарти аудиту, веде реєстр аудит, фірм та аудиторів, які одноособово надають аудит, послуги. Матеріальні витрати на сертифікацію покриваються за рахунок осіб, що претендують на отримання сертифікатів, у розмірах, які визначаються палатою. Затвердження норм і стандартів аудиту — виключне право А. п. У. Затверджені нею норми і стандарти аудиту є обов'язковими для підприємств, установ та організацій.

А. п. У. формується шляхом делегування до її складу 5 представників від профес. громад, орг-ції аудиторів України, по одному — від М-ва фінансів, Гол. держ. подат. адміністрації, Нац. банку, Держ. к-ту статистики, М-ва юстиції та окр. фахівців від навч., наук, та ін. установ і організацій. Останні делегуються за їхньою згодою профес. громад, орг-цією аудиторів України в кількості 5 представників і по одному представнику за пропозицією М-ва фінансів, Гол. держ. подат. адміністрації, Нац. банку, Держ. к-ту статистики та М-ва юстиції. Порядок делегування визначається відповідно з'їздом, правлінням, колегією або ін. вищим кер. органом делегуючої організації. Заг. склад А. п. У. становить 20 осіб. Вони виконують свої обов'язки на громад, засадах. Термін повноважень членів А. п. У. — 5 років. При цьому повноваження палати 1-го скликання не можуть перевищувати 3 років. Персон, склад А. п. У. підлягає щорічній ротації у кількості не менше 3 членів. Вона здійснюється на підставі рейтингу членів палати, визначеного таєм. анкетуванням аудиторів України. Ведення поточ. справ А. п. У. здійснює секретаріат. А. Л. Салатко.

 

Схожі за змістом слова та фрази