Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОСПОЛИТЕ РУШЕННЯ
   

ПОСПОЛИТЕ РУШЕННЯ

(польс.— народне ополчення) — 1) У Польщі 9—14 ст. — найдавніша форма організації війська, що включала до своїх лав усі верстви населення.

2) За польс. коронним правом (13 ст. — 1794) — васальна військ, повинність шляхти (рицарства) щодо Корони Польського королівства. На укр. землях у складі Польс. королівства та Вел. князівства Литовського П. р. запроваджувалося, починаючи від серед. 14 ст. (в Галичині) й було остаточно закріплене Люблінською унією 1569 та Литовським статутом 1588. Рушення скликав король на основі відповід. рішення сейму (для загальної мобілізації) або повітових сеймиків (для місцевої мобілізації). Формування П. р. мали територіальний, повітовий характер. До місця збору рушення повинні були з'являтися усі шляхтичі, що «могли тримати шаблю», солтиси, а також духовні особи, які володіли маєтками. Подекуди діяла система волочної податкової диференціації, коли кількість мобілізованих «коней» (вершників) залежала від кількості волок, якими володів шляхтич чи повіт взагалі. Певний час допускалося заміщення, коли замість шляхтичів, які включалися у П. р., формувалася на їхній кошт пов. корогва. Загони П. р. виступали під проводом керівників місц. адміністрації (каштелянів, старост, пов. маршалків та ін.). 3) У Польс. д-ві 1918—39 згідно з Положенням про військо польське 1919 П. р. називалася одна з верств військовозобов'язаного населення (від 41 до 50 років).

Літ.: Тила А. Практ. осуществление III Лит. Статутом регламентированного посполитого рушения в XVI—XVII вв. В кн.: Третий Лит. Статут 1588 года. Вильнюс, 1989.

Є. В. Ромінський.

 

Схожі за змістом слова та фрази