Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО
   

АКЦІОНЕРНЕ ПРАВО

— комплексний правовий інститут, яким регулюється діяльність акціонерних товариств (AT), чий статутний капітал поділений на визначену кількість акцій однакової номін. вартості. В системі А. п. виділяються 2 групи правових норм: а) норми, що приймаються законод. і викон. органами д-ви та регламентують діяльність акц. товариств як господарюючих суб'єктів у цілому; в Україні правовий статус цих товариств визначено Законом «Про господарські товариства» (1991); б) норми, що приймаються безпосередньо заг. зборами акціонерів як найвищим органом управління т-ва, радою (спостережною радою) т-ва або викон. орг анами (правлінням, радою директорів тощо) в межах їхніх повноважень. Сукупність таких локальних нормат. актів можна визначити як акц. корпоративне право. Закон про госп. т-ва лише в заг. рисах визначає коло нитань, вирішення яких належить до компетенції заг. зборів AT та його органів управління. Це дає можливість т-ву в межах чинного законодавства самостійно регулювати різноманітні відносини, в які воно вступає при здійсненні своєї статутної діяльності, без будь-якого втручання з боку д-ви.

М. В. Онишук.

 

Схожі за змістом слова та фрази