Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
   

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

- вид цив.-правового договору, за яким одна сторона {повірений) зобов'язується здійснити від імені й за рахунок другої сторони {довірителя) певні юрид. дії (придбання або відчуження майна, виконання платежів тощо). Д. д. — це консенсуальний, двосторонній договір. Довіритель зобов'язаний виплатити повіреному винагороду, якщо це передбачено законом, ін. правовими актами чи Д. д. Д. д. — це, по суті, договір про представництво, який передбачає обов'язок повіреного діяти як представник довірителя у межах наданих повноважень. Від вказівок довірителя повірений має право відступити, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах довірителя і повірений не мав можливості запитати останнього або своєчасно не отримав відповіді на свій запит. У такому випадку повірений зобов'язаний за першої ж нагоди повідомити довірителя про допущені відступи. Повірений повинен виконувати доручення особисто. Він має право передати виконання доручення ін. особі (заступникові) лише у випадках, коли уповноважений на те за договором або примушений до того обставинами з метою захисту інтересів довірителя (напр., хвороба повіреного, нещасний випадок). У цьому разі повірений відповідає тільки за вибір свого заступника. Повірений зобов'язаний: повідомляти довірителя на його вимогу про хід виконання доручення; після виконання доручення без зволікань подати довірителеві звіт з доданням виправдувальних документів, якщо цього вимагає характер доручення; без зволікань передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення. Довіритель зобов'язаний без зволікання прийняти все виконане повіреним згідно з Д. д. Крім того, довіритель повинен (якщо інше не передбачено договором): забезпечити повіреного коштами для виконання доручення; відшкодувати йому факт, витрати, які були необхідні для виконання доручення;

після виконання доручення сплатити повіреному винагороду, якщо це передбачено договором.

Довіритель має право скасувати доручення, а повірений — відмовитися від нього в будь-який час. Але якщо повірений відмовився від Д. д., коли довіритель не має можливості замінити його чи інакше забезпечити свої інтереси, повірений зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані припиненням договору. Крім заг. підстав припинення договорів, Д. д. припиняється внаслідок: скасування його довірителем; відмови повіреного; смерті довірителя або повіреного; в изнання будь-кого з них недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім; припинення юрид. особи, що бере участь у договорі. В разі смерті повіреного його спадкоємці зобов'язані повідомити довірителя про припинення Д. д. і вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя. Такі ж обов'язки має і ліквідатор юрид. особи, яка була повіреним.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази